Infrastruktura kolejowa

Wiele budynków i instalacji kolejowych jest wyposażonych w bardzo wrażliwe systemy elektroniczne. Systemy te znaleźć można między innymi (choć nie tylko) w systemach sygnalizacji i sterowania:

  • komputerowe urządzenia zależnościowe,
  • systemy sygnalizacji optycznej,
  • systemy bezpieczeństwa na przejazdach drogowych.

Jednak budynki, systemy i związany z nimi sprzęt elektroniczny są podatne na uderzenia pioruna i inne elektromagnetyczne źródła zakłóceń. Szkody powstają zarówno w wyniku wyładowań atmosferycznych bezpośrednich (np. w napowietrzne linie jezdne, szyny lub maszty), jak i pośrednich (np. w pobliski budynek). Pośrednie uderzenia pioruna wywołują przepięcia indukowane i wnikanie częściowych prądów pioruna.

Czytaj dalej

Ponadto należy wziąć pod uwagę przepięcia powstałe wewnątrz infrastruktury kolejowej. W tym kontekście rozróżnia się przepięcia łączeniowe (czas trwania mierzony mikrosekundach) i przepięcia dorywcze. Te drugie mogą trwać kilka sekund lub nawet minut, dopóki infrastruktura kolejowa nie zostanie odłączona przez stosowne urządzenia ochronne.

W większości przypadków uszkodzone lub zniszczone przewody, elementy systemu zależności stacyjnych, moduły lub systemy komputerowe prowadzą do przerwania pracy kolei i czasochłonnej lokalizacji uszkodzeń. W rezultacie pociągi są opóźnione lub odwołane, co generuje wysokie koszty. Dlatego też konieczne jest stworzenie spójnej koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej dopasowanej do danego systemu, która uwzględnia zewnętrzne urządzenie piorunochronne i połączenia wyrównawcze. W ten sposób czas przestojów i wynikające z tego kosztowne przerwy w ruchu pociągów mogą zostać ograniczone do minimum.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej oraz intensywnym badaniom nad kolejowymi systemami zasilania, DEHN oferuje dopasowane kompleksowe koncepcje i rozwiązania ochrony oraz innowacyjne produkty. Szeroki asortyment sprzętu bezpieczeństwa uzupełnia ofertę produktów.


Folder: