Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Personen bei Arbeiten im Bahnumfeld
DEHN chroni Twoich pracowników

Ochrona ludzi i systemów w środowisku kolejowym

Oferta sprzętu bezpieczeństwa DEHN obejmuje urządzenia bezpieczeństwa i środki ochrony indywidualnej do pracy zgodnie z pięcioma zasadami bezpieczeństwa na terenie zelektryfikowanych linii kolejowych oraz w budynkach kolejowych.

Zawsze właściwe rozwiązanie, gdy potrzebujesz sprzętu bezpieczeństwa do

  • napowietrznych linii jezdnych,
  • podstacji trakcyjnych,
  • instalacji wnętrzowych,
  • stałoprądowych instalacji kolejowych,
  • zastosowań stało- i przemiennoprądowych
  • częstotliwości 50 lub 16,7 Hz

Wszystkie nasze produkty - wskaźniki napięcia, teleskopowe drążki uziemiające do uziemienia sieci trakcyjnej, urządzenia uziemiające i zwierające - zostały wypróbowane i przebadane oraz, w większości, zatwierdzone przez koleje niemieckie (Deutsche Bahn), które nadały im stosowne oznaczenia (numer materiału i rysunku).

Powrót na górę