Your dashboard services.
Register to access all tools.

Data Center
DEHN chroni centra danych

Zachowaj ciągłość przepływu danych

Przestoje, uszkodzenia i przerwy spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami? Brak dostępu do danych lub nawet ich utrata? Taki czarny scenariusz nie musi się zdarzyć, jeśli wdrożysz sprawdzone środki ochrony odgromowej i przepięciowej.


Chroń swoje centrum danych:

Skuteczna ochrona odgromowa i przepięciowa pozwala uniknąć kosztownych uszkodzeń i zapewnia niezakłócony przepływ danych.

Centra danych to podstawa cyfryzacji. Dziś wiele aspektów życia codziennego jest uzależnione od stałego, niezakłóconego przepływu danych - sieci społecznościowe, opieka medyczna, portale internetowe, telekomunikacja czy systemy zarządzania transportem. Aby to wszystko poprawnie funkcjonowało, niezbędne jest bezawaryjne współdziałanie poszczególnych systemów i wrażliwych komponentów.

Jak zredukować ryzyko?

Często nie docenia się zagrożenia, jakie niosą ze sobą wyładowania atmosferyczne i przepięcia:

  • pożary wywołane uderzeniami piorunów,
  • połączone instalacje elektryczne mogą ulec uszkodzeniu w wyniku przepięć.

Skutek: koszty naprawy, przestoje i roszczenia odszkodowawcze.

 

Zminimalizuj ryzyko

Zintegruj skoordynowane środki ochrony odgromowej, przepięciowej, ekranowania i uziemienia w swojej koncepcji bezpieczeństwa.

Skorzystaj z usług kompleksowego dostawcy: oferta DEHN to wszystkie produkty z jednego źródła.

 

Postaw na pewność i ciesz się niezawodnym funkcjonowaniem systemów, ich maksymalną dostępnością i zoptymalizowaną wydajnością.

Poznaj wymagania normatywne

Norma PN-EN 50600 ma pierwszorzędne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu środków ochrony centrów danych. W temacie ochrony odgromowej i przepięciowej odnosi się do normy PN-EN 62305.

Podstawa projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej

PN-EN 50600 to pierwsza ogólnoeuropejska, a tym samym międzynarodowa norma o zintegrowanym podejściu, dostarczająca kompleksowe wytyczne dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji centrum danych.

Zawiera specyfikacje dotyczące projektowania instalacji budynkowych, konstrukcji, zasilania elektrycznego, klimatyzacji i systemów bezpieczeństwa. Konieczność uwzględnienia środków ochrony odgromowej jest zawarta w części 2-2 „Zasilanie i dystrybucja urządzeń i infrastruktury centrum danych”.

W szczególności PN-EN 50600 odnosi się do całej serii norm PN-EN 62305 dotyczących ochrony odgromowej. Stanowi ona podstawę do zgodnego z normami projektowania i realizacji koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej oraz środków ekranowania.

PN-EN 62305-2

Zarządzanie ryzykiem

Pierwszym etapem jest analiza ryzyka. Obejmuje ona oszacowanie komponentów ryzyka wraz z klasyfikacją do odpowiedniej klasy LPS.

PN-EN 62305-3

Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

W drugim etapie określone zostają parametry zewnętrznego urządzenia piorunochronnego i sposób jego projektowania.

PN-EN 62305-4

Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Etap trzeci obejmuje dobór indywidualnych środków ochrony zintegrowanych systemów elektronicznych*.

* Przykłady środków ochrony zintegrowanych systemów elektronicznych:

  • strefowa koncepcja ochrony odgromowej
  • system środków ochrony przed LEMP (impulsem elektromagnetycznym)
  • uziemienie i połączenia wyrównawcze
  • ekranowanie budynków i pomieszczeń
  • trasowanie i ekranowanie przewodów
  • skoordynowana ochrona przepięciowa
Powrót na górę