Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects the chemical industry
DEHN chroni przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Rozwiązania dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym w trakcie niemal każdego procesu produkcyjnego przetwarzane są substancje toksyczne, łatwopalne lub wybuchowe. Ochrona osobista, ochrona środowiska i ochrona dóbr materialnych jest zatem bardzo ważna.

Aby poprawić niezawodność i dostępność instalacji, wiele firm chemicznych i farmaceutycznych polega na długoletnim doświadczeniu i innowacyjnych produktach firmy DEHN.

Obiekty produkcyjne

Obiekty produkcyjne wymagają maksymalnego bezpieczeństwa i ciągłej dostępności. Aby sprostać tym wymaganiom, proces produkcji musi być w pełni monitorowany i bezpośrednio kontrolowany, nawet w przypadku występowania wyładowań atmosferycznych i przepięć.

Magazyny i zbiorniki

Wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, korodujące, stwarzające zagrożenie dla środowiska - to niektóre cechy produktów chemicznych i farmaceutycznych.

Powrót na górę