Your dashboard services.
Register to access all tools.

Electric battery storage systems
Obiekty magazynowania energii elektrycznej

Akumulatorowe systemy magazynowania energii elektrycznej

Akumulatorowe systemy magazynowania przechowują nadwyżkę energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne (PV) i w razie potrzeby dostarczają ją z powrotem do sieci. Dzięki temu można bilansować wahania i obciążenia szczytowe w sieci zasilającej.

Przepięcia oraz bezpośrednie uderzenia pioruna stanowią realne zagrożenie dla systemów magazynowania energii elektrycznej.

Wyładowanie atmosferyczne mogę uszkodzić wrażliwe układy elektroniczne stosowane w procesie ładowania i rozładowywania systemów akumulatorowych. Pojawiające się przepięcia często wielokrotnie przekraczają wytrzymałość dielektryczną elementów elektronicznych. Skoki napięcia sieciowego (przepięcia łączeniowe) także mogą  uszkodzić części elektroniczne.

W rzeczywistości wystarczy jeden wadliwy element, aby spowodować awarię całego systemu magazynowania energii elektrycznej. W takiej sytuacji operator systemu musi sięgnąć po rozwiązania awaryjne, aby wypełnić swoje zobowiązania umowne, co generuje wysokie koszty.

Minimalizuj kosztowne prace konserwacyjne i naprawcze. Zapewnij dostępność systemu magazynowania energii elektrycznej poprzez dopasowane rozwiązania ochrony odgromowej i przepięciowej.

Electric battery storage systems
Akumulatorowe systemy magazynowania energii elektrycznej

Polecane produkty

Przykładowe zastosowanie VARTA

Electric battery storage systems
Przykładowe zastosowanie VARTA

Zawsze dostępne

Coraz częściej stosuje się instalacje fotowoltaiczne w połączeniu z magazynami energii elektrycznej, które umożliwiają wykorzystanie większej części energii fotowoltaicznej wytwarzanej na miejscu.

Bezpośrednie i pośrednie skutki wyładowań atmosferycznych oraz przepięcia przejściowe zagrażają dostępności i ekonomicznej wydajności całej instalacji.

Wybierz profesjonalną, zintegrowaną koncepcję ochrony i zapewnij sobie maksymalne bezpieczeństwo z jednego źródła.

Powrót na górę