Bezpieczeństwo instalacji wodorowych

Technologia wodorowa jest kluczowym elementem transformacji energetycznej i dlatego przyciąga coraz większą uwagę przemysłu. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ten pierwiastek chemiczny jest bardziej palny niż inne gazy i istnieje duże ryzyko wybuchu podczas pracy z nim. Z tego powodu operatorzy instalacji wodorowych są zobowiązani do opracowania i wdrożenia kompleksowej koncepcji ochrony.

Ochrona odgromowa i przepięciowa zgodna z normami

Kompleksowa koncepcja ochrony obejmuje zewnętrzną urządzenie piorunochronne, ochronę przepięciową oraz uziemienie i wyrównanie potencjałów. W związku z możliwością wystąpienia przepięć i wyładowań atmosferycznych należy wziąć pod uwagę strefy zagrożone wybuchem (Ex) i znajdujące się w nich części instalacji. Pozwoli to zapewnić niezakłóconą dostępność instalacji i bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Należy zastosować odpowiednie środki w celu ochrony obszarów zagrożonych wybuchem w strefach 0 i 1, a także części instalacji, w które można bezpośrednio uderzyć piorun lub w których należy spodziewać się częściowych prądów pioruna lub przepięć (np. maszty wentylacyjne i wyciągowe, kominy, zbiorniki naziemne i rurociągi). DEHN oferuje kompleksowe koncepcje ochrony stref zagrożonych wybuchem w obiektach przeznaczonych do produkcji, przechowywania i tankowania wodoru.

Stacje tankowania wodoru

Kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć w celu zapewnienia ciągłości pracy stacji tankowania wodoru w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa ludzi.

Więcej informacji

Polecane produkty

Szyna wyrównawcza PAS Ex

Do stosowania w strefach Ex 1/21 i 2/22. Wszystkie połączenia są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem za pomocą podkładek sprężystych.

Więcej informacji

BLITZDUCTORconnect

Uniwersalny kombinowany ogranicznik przepięć chroni obwody pomiarowo-kontrolne, systemy magistralne i telekomunikacyjne w zastosowaniach przemysłowych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne i przepięcia.

Więcej informacji

Do pobrania

Folder Bezpieczniej w strefach Ex Wyrównanie potencjałów w strefach zagrożonych wybuchem .pdf 
Folder Niezawodna ochrona budynków Rozwiązania systemowe dla zwodów odseparowanych .pdf 
Folder Przewody HVI® i HVI®power do stref zagrożonych wybuchem (Ex) 1 i 21 Środki ochrony do stosowania w zewnętrznym urządzeniu piorunochronnym w obiektach ze strefami Ex .pdf 
Folder Bezpieczne zasilanie dla przemysłu­ System ochrony przed łukiem elektrycznym DEHNshort .pdf 
Referencja DEHN chroni. WyRefueler - stacja tankowania wodoru typu "plug and play" firmy Wystrach .pdf
Referencja DEHN chroni. Pierwsza na świecie hybrydowa elektrownia wodorowa w Prenzlau .pdf