Ochrona obiektów telekomunikacyjnych

Niezawodna ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć jest ważnym aspektem podczas przeprojektowywania i rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na moce przesyłowe i dostępność sieci, istniejące obiekty muszą być stale rozbudowywane. Nowe technologie transmisji wymagają również ciągłej modernizacji sprzętu. Technologia staje się coraz potężniejsza, ale jednocześnie coraz bardziej wrażliwa.

Im wyższe są koszty inwestycji, tym ważniejsza jest stała ochrona przed uszkodzeniami, które mogą doprowadzić do wyłączenia kluczowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

DEHN chroni obiekty telekomunikacyjne

Polegaj na kompleksowym systemie ochrony

Istotnym jest, aby zapobiegać szkodom, które wskutek wyładowań atmosferycznych mogą powstać w infrastrukturze telkomunikacyjnej (anteny, instalacja zasilająca) oraz w obiektach, w pobliżu których się ona znajduje (np. budynek, na / przy którym usytuowany jest maszt nadawczy). Stała dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej jest kluczowa.

Stworzony zgodnie z normą* system ochrony wszystkich elementów systemu nadawczego składa się z:

  • zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, składającego się z układu zwodów, przewodów odprowadzających i instalacji uziemiającej,
  • wewnętrznego urządzenia piorunochronnego zawierającego ochronę przepięciową układu połączeń wyrównawczych.

→ Wszystkie elementy można znaleźć w katalogu DEHN.


* IEC 62305