Rozwiązania ochrony przed łukiem elektrycznym

Każdego roku zwarcia łukowe powodują poważne obrażenia osób, duże uszkodzenia w instalacjach, a tym samym - wysokie koszty przestojów. Nawet przy najnowocześniejszym wyposażeniu rozdzielnic ryzyko zwarcia łukowego nie może być całkowicie wykluczone. Zwarcia łukowe mogą być spowodowane przez nieprawidłowe działanie aparatury rozdzielczej, zanieczyszczenia, ciała obce lub przedostanie się zwierząt do wnętrza rozdzielnicy. W ciągu kilku milisekund uwalniana jest duża energia, która powoduje wzrost temperatury, falę ciśnienia i emisję toksycznych gazów, podobnie jak w przypadku eksplozji.

Osoby w pobliżu rozdzielnicy zostają poważnie ranne lub nawet tracą życie. Wyposażenie rozdzielnicy ulega znacznemu zniszczeniu i musi być całkowicie wymienione na nowe, co może potrwać kilka tygodni. Jest to sytuacja nie do przyjęcia w przypadku procesów wymagających ciągłości zasilania. Aby skutecznie chronić ludzi i sprzęt przed takimi negatywnymi skutkami, należy stosować środki ochrony osobistej oraz systemy ochrony przed łukiem elektrycznym.

Aktywny system ochrony przed łukiem elektrycznym: DEHNshort chroni ludzi i instalacje [EN]

Środki ochrony osobistej przed łukiem elektrycznym

Środki ochrony osobistej uzupełniają techniczne systemy ochrony i chronią pracowników przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego.

Do środków ochrony osobistej należą:

  • kask bezpieczeństwa z przyłbicą ochronną na twarz,
  • rękawice ochronne,
  • kombinezon ochronny.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych i przepisami krajowymi, pracodawca w analizie ryzyka powinien uwzględnić ochronę przed łukiem elektrycznym. Jeżeli analiza ryzyka wykazuje, że istnieje ryzyko powstania łuku, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i dopilnować, aby go używali. Środki ochrony osobistej powinny zostać przebadane i zatwierdzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Środki ochrony osobistej DEHN są badane zgodnie z normami międzynarodowymi. Przyłbice ochronne do kasków wykonane z nanocząsteczek, jak również rękawice i kombinezony ochronne z neoprenu i skóry zapewniają maksymalną ochronę i doskonały komfort noszenia.