Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN arc fault protection
DEHN chroni przed łukiem elektrycznym

Chroń pracowników przed łukiem elektrycznym

Jakie są przyczyny powstawania łuków elektrycznych?

Łuki elektryczne powstają najczęściej wskutek błędów popełnianych podczas wykonywania prac w rozdzielnicy, zanieczyszczeń, ciał obcych (np. pozostawione narzędzie) lub przedostania się zwierząt do wnętrza rozdzielnicy. Oznacza to, że ryzyko istnieje zawsze, nawet w przypadku najnowocześniejszych rozdzielnic.

System ochrony przed zwarciami łukowymi zapewnia bezpieczeństwo, którego potrzebujesz,

  • aby skutecznie chronić personel,
  • aby zapewnić dostępność instalacji oraz
  • aby zaprojektować instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zależności od zastosowania i gęstości energii w rozdzielnicy dostępne są różne systemy ochronne dostosowane do konkretnych warunków i typu instalacji.

Chroń pracowników za pomocą środków ochrony indywidualnej DEHNcare

W przypadku zwarcia łukowego w ciągu milisekund uwalniane są ogromne ilości energii. Każda osoba znajdująca się w tym czasie w pobliżu rozdzielnicy jest w wielkim niebezpieczeństwie. Ekstremalne ciepło, toksyczne pozostałości po spalaniu i wybuchowe fale ciśnienia stanowią główne zagrożenie. Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wyraźnie stanowią, że pracodawcy są odpowiedzialni za ochronę swoich pracowników. Produkty z rodziny DEHNcare to szeroka gama wszystkich niezbędnych środków ochrony indywidualnej, których potrzebuje Twój zespół.

DEHNcare - pasywna ochrona przed łukiem elektrycznym.

Zapewnij dostępność instalacji za pomocą systemu DEHNshort

Aktywna ochrona przed łukiem elektrycznym: z ekonomicznego punktu widzenia zwarcie łukowe może mieć katastrofalne skutki. Uszkodzona rozdzielnicy oznacza brak zasilania i zatrzymanie produkcji! Bardzo często zakres niezbędnych napraw jest ogromny, czasami nawet cała rozdzielnica musi być wymieniona. Awaria zasilania jest zwyczajnie nie do przyjęcia dla nowoczesnej firmy w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku. System DEHNshort zadziała w rozdzielnicy, zanim zwarcie łukowe może spowodować poważne uszkodzenie. A Ty możesz skupić swoją uwagę na codziennych obowiązkach.

DEHNshort - aktywna ochrona przed łukiem elektrycznym.

Powrót na górę