Your dashboard services.
Register to access all tools.

Contact business partners
Kontakt | Adres | Dojazd

DEHN POLSKA sp. z o.o.

ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa

Telefony:

  • Dział Handlowy:
    +48 22 299-60-40
    +48 22 299-60-41

Poczta elektroniczna:

NIP: 521-30-50-036
REGON: 016109820
KRS: 0000034159
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN

Dojazd:

Powrót na górę