Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Industriegebäude
DEHN chroni budynki przemysłowe

Zabezpieczenie ciągłości procesów produkcyjnych

Ochrona odgromowa i przepięciowa zapewniają bezpieczeństwo ludzi i obiektów, a także zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych.

 

Wrażliwe urządzenia i systemy automatyki Przemysłu 4.0 wymagają ochrony. Maszyny, instalacje i czujniki komunikują się ze sobą i stale wymieniają informacje. Wymaga to stałego przepływu energii elektrycznej oraz informacji.

 

Systemy te muszą działać niezawodnie nawet w przypadku pojawienia się burzy i przepięć, ponieważ przestój w produkcji pociąga za sobą wysokie koszty i może wręcz grozić bankructwem przedsiębiorstwa.

Unikaj tego ryzyka i chroń procesy produkcyjne za pomocą starannie zaprojektowanej koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej dla budynku, instalacji zasilającej i systemów informatycznych.

Chroń pracowników za pomocą środków ochrony indywidualnej oraz obiekty za pomocą systemu ochrony przed łukiem elektrycznym DEHNshort.

Koncepcje ochrony - polecane produkty

Zapobiegaj niepotrzebnym zagrożeniom i wdrażaj skuteczną koncepcję ochrony, stosując następujące środki:

Powrót na górę