Historia firmy

DEHN historyOd 1910: DEHN

Historia sukcesu firmy rozpoczyna się 21 stycznia 1910 roku, kiedy to główny elektryk Hans Dehn rejestruje swoją firmę elektroinstalatorską w Norymberdze. Obecnie, ponad 100 lat później, firma rodzinna zarządzana przez czwarte pokolenie, zatrudnia około 1700 pracowników na całym świecie.


Przemysłowa część grupy DEHN (DEHNgroup), tj. spółka dominująca DEHN i jej międzynarodowe spółki zależne, działa na całym świecie w dziedzinie ochrony przepięciowej, ochrony odgromowej / uziemienia i sprzętu bezpieczeństwa. Część rzemieślnicza, DEHN INSTATEC, z siedzibą w Norymberdze, Neumarkt, Hermsdorf i Hamburgu, kontynuuje działalność elektroinstalatorską założyciela Hansa Dehna.

 

Najważniejsze wydarzenia w historii firmy
191021 stycznia 1910 roku mechanik precyzyjny i elektryk Hans Dehn rejestruje firmę elektroinstalatorską w Norymberdze. Oprócz budowy sieci lokalnych, linii napowietrznych i prac instalacyjnych w budynkach firma zajmuje się także instalacją urządzeń piorunochronnych.
1918Wkrótce Hans Dehn angażuje się w poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących ochrony odgromowej i uzyskuje swój pierwszy patent na specjalny system mocowania przewodów drutowych na dachach.
1921Hans Dehn dostrzega swoją szansę w Górnym Palatynacie (Bawaria), która jeszcze nie została w pełni zelektryfikowana. Zakłada spółkę zależną w Neumarkt, około 45 km od Norymbergi, dzięki czemu z powodzeniem rozwija działalność.
1923Wdrażając innowacyjne pomysły i rozszerzając zakres swojej dotychczasowej działalności, Hans Dehn rozpoczyna w Norymberdze produkcję elementów do ochrony odgromowej i uziemienia. Stanowi to podstawę działalności przemysłowej dzisiejszej grupy DEHN.
1929Następuje dalszy rozwój działalności w zakresie ochrony odgromowej. Hans Dehn otrzymuje swój drugi patent na tuleje probiercze do urządzeń piorunochronnych.
1933Partner opuszcza spółkę. Hans DEHN przekazuje część obowiązków swoim synom - Walterowi i Willy'emu. Obaj stają się partnerami ojca, a firma przyjmuje nazwę DEHN+SÖHNE (Dehn i synowie). W 1941 roku najmłodszy syn, Richard, dołącza do zarządu firmy.
1939-1945Druga wojna światowa w sposób nieunikniony wpływa na spowolnienie rozwoju firmy. Nieruchomości firmy w Norymberdze i w Neumarkt zostają zniszczone w znacznym stopniu. Rodzina jednak ambitnie rozpoczyna odbudowę firmy.
1945-1950Punktem startowym, wyznaczającym początek działalności powojennej, jest budowa magazynu w Neumarkt. Budynek powstaje w ostatnich miesiącach wojny przy ulicy Hansa Dehna (Hans-Dehn-Straße), gdzie dziś mieści się centrala firmy. W latach odbudowy następuje szczególny wzrost w zakresie działalności elektroinstalacyjnej.
1948Kolejny raz rośnie popyt na komponenty ochrony odgromowej i uziemienia. Decyzja o wybudowaniu ocynkowni ogniowej w Neumarkt zapoczątkowuje przekształcenie tego oddziału firmy w główny zakład produkcyjny.
1952Produkty z asortymentu ochrony odgromowej i uziemienia są po raz pierwszy prezentowane na targach w Hanowerze.
Rosnący popyt wymaga dalszej rozbudowy zakładu produkcyjnego w Neumarkt.
Pojawia się zapotrzebowanie na produkty nowego asortymentu. Powstają komponenty służące do uziemiania i zwierania, które w przyszłości będą należeć do grupy produktowej "sprzęt bezpieczeństwa". Stworzenie kulowych punktów mocowania dla uziemiaczy znacząco wpływa na stan wiedzy technicznej.
Hans Dehn, założyciel firmy, umiera pod koniec roku. Jego synowie przejmują po nim schedę.
1953Firma korzysta z okazji, by wprowadzić swoje produkty na rynek zagraniczny: Austria zostaje pierwszym krajem, do którego DEHN eksportuje swoje produkty.
1954DEHN+SÖHNE - jako pierwszy producent na świecie - buduje i wprowadza na rynek ogranicznik przepięć do instalacji niskiego napięcia, legendarny J250. Tym wynalazkiem Richard Dehn kładzie podwaliny pod nową grupę produktową „ochrona przepięciowa”, która współcześnie stanowi trzon działalności firmy.
1958Składany uziom pogrążany - rozwiązanie innowacyjne - rozszerza asortyment komponentów do uziemiania i do dziś zyskuje uznanie klientów. Firma staje się znanym producentem z zakresu techniki uziemiania.
1960Firma obchodzi 50. rocznicę założenia.
1960-1980W asortymencie zostaje wprowadzonych wiele zmian, a jego zakres jest stale rozszerzany.
1981Walter, Willy i Richard Dehn rezygnują z zarządzania z firmą. Hans-Joachim Dehn i Thomas Dehn, przedstawiciele trzeciego pokolenia, i dr inż. Peter Hasse przejmują odpowiedzialność za firmę.
1984Na rynek zostaje wprowadzony pierwszy ogranicznik przepięć na prąd piorunowy: DEHNventil. Na całym świecie staje się on synonimem nowej generacji ograniczników przepięć. Pozwala to firmie wzmocnić pozycję lidera w dziedzinie ochrony przed przepięciami.
1986Sukces ochrony przed przepięciami trwa wraz z wprowadzeniem na rynek VM 280 - pierwszego na świecie ogranicznika przepięć o szerokości modułu wynoszącej 17,5 mm.
1988Intensyfikacja eksportu - w Danii powstaje pierwsza należąca do koncernu zagraniczna firma handlowa - DESITEK A/S.
1990Zjednoczenie Niemiec niesie ze sobą duże zmiany także dla firmy. W kolejnych latach firma zatrudnia wielu wysoce wykwalifikowanych pracowników z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Rozwijana jest struktura sprzedaży w nowo powstałym państwie niemieckim. Polska, Węgry i Czechy stają się nowymi rynkami docelowymi.
1991-1998Firma przygotowuje się do wkroczenia w nowe milenium poprzez opracowanie i wdrażanie planu "DEHN 2000". Sukces na rynku krajowym i międzynarodowym wymaga kompleksowej restrukturyzacji, reorganizacji i ponownego rozważenia kierunku działań.
1993Na rynek zostaje wprowadzona nowa rodzina skoordynowanych energetycznie ograniczników przepięć Red/Line do ochrony instalacji niskonapięciowych. Ograniczniki przepięć, takie jak DEHNport i DEHNguard, rozpoczynają swoją drogę do sukcesu.
1996Kolejnym kamieniem milowym prac badawczo-rozwojowych staje się nowa rodzina skoordynowanych energetycznie ograniczników przepięć Yellow/Line do ochrony instalacji teleinformatycznych i systemów automatyki. Kluczowym produktem staje się seria ograniczników BLITZDUCTOR CT.
1999W celu zapewnienia przejrzystości działalność w zakresie instalatorstwa elektrycznego zostaje przeniesiona do wydzielonej spółki zależnej DEHN INSTATEC GmbH. Firma zatrudnia 240 pracowników, którzy pracują w oddziałach w Norymberdze, Neumarkt i Hermsdorf.
2000Rozpoczyna działalność DEHN POLSKA sp. z o.o. Firma powstaje w wyniku przekształcenia przedstawicielstwa DEHN+SÖHNE w Polsce, założonego w 1994 roku, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2003Asortyment zewnętrznej ochrony odgromowej zostaje poszerzony o nowatorski produkt: HVI - przewód o izolacji wysokonapięciowej przeznaczony do utrzymywania odstępu separacyjnego w urządzeniach piorunochronnych.
200450 lat ochrony przepięciowej DEHN.
Hans-Joachim Dehn i dr inż. Peter Hasse przechodzą na emeryturę. Dr inż. Peter Zahlmann zostaje mianowany Dyrektorem ds. Technicznych.
2005Chiński rynek, który od lat 90. XX w. był rozwijany przez partnera, staje się coraz ważniejszy dla DEHN: w Szanghaju powstaje firma DEHN Surge Protection (Shanghai) Co. Ltd, aby wzmocnić obecność DEHN na rynku.
2006Na międzynarodowych targach w Hanowerze i Frankfurcie firma prezentuje nowe modułowe rodziny ograniczników przepięć z serii Red/Line i Yellow/Line.
2007Firma po raz pierwszy udowadnia, iż w czasie przepływu prądu piorunowego przez obejmę do rur nie występuje iskrzenie, które może doprowadzić do zapłonu. Nową obejmę taśmową do rur w obszarze iskrobezpiecznym można w łatwy sposób zainstalować w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem.
Asortyment zostaje wzbogacony także o nowe produkty z serii Red/Line do ochrony instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.
2008Nowy, zajmujący niewiele miejsca tester ograniczników DEHNrecord MCM XT funkcjonuje niczym system wczesnego ostrzegania, generując komunikat o usterce nawet w przypadku dopiero zbliżającego się przeciążenia ogranicznika. Dzięki temu rozwiązaniu usterki mogą być identyfikowane z wyprzedzeniem, a precyzyjne komunikaty o stanie ograniczników pomagają pracownikom serwisu w diagnozie tych usterek.
2009Na rynku pojawia się DEHNguard SCI - ogranicznik przepięć do ochrony systemów fotowoltaicznych, który zapewnia skuteczną ochronę przed przepięciami, zachowując wymagania ochrony przeciwpożarowej i osobistej.
BLITZDUCTOR XTU jest pierwszym ogranicznikiem przepięć, który automatycznie dopasowuje swoje napięcie znamionowe. Ponieważ nie posiada konkretnego napięcia znamionowego, może być zastosowany do napięć z zakresu od 0 do 180 V d.c. dzięki technologii actiVsense.
2010DEHN obchodzi 100. rocznicę założenia.
Niewielka firma elektroinstalacyjna przekształciła się w międzynarodową firmę rodzinną. Z okazji okrągłej rocznicy firma finansowo wspiera powstanie etatu profesorskiego na Politechnice w Ilmenu, promując w ten sposób istotne działania badawcze w dziedzinie ochrony odgromowej i przepięciowej.
2011Dr Philipp Dehn, przedstawiciel czwartego pokolenia, zostaje partnerem zarządzającym.
2013Obecność na rynkach międzynarodowych poszerza się: powstają trzy nowe spółki zależne w Afryce Południowej, Meksyku i Rosji.
Pod koniec roku Thomas Dehn po ponad 33 latach przechodzi na emeryturę. Do zarządu, w którym zasiadają dr Philipp Dehn (finanse, strategia, HR) i dr Peter Zahlmann (sprawy techniczne), dołącza Helmut Pusch (sprzedaż / marketing).
2014DEHN inwestuje w przyszłość: rozpoczynają się dwa duże projekty - powstaje nowe centrum logistyczno-produkcyjne w Mühlhausen (12 km na południe od Neumarkt), a w firmie wdrażane jest oprogramowanie SAP.
DEHN tworzy kolejne przedstawicielstwo w Turcji, które jest czwartym po podobnych placówkach na Węgrzech, w Australii i w Czechach.
Rozbudowane laboratorium badawcze DEHN pozwala generować prądy impulsowe o natężeniu do 400 kA (10/350 μs).
2015Aby rozwijać rynki Azji południowo-wschodniej, w Singapurze powstaje firma DEHN (SEA) PTE. LTD.
2016Na początku 2016 roku Christian Köstler zasila szeregi zarządu i jest odpowiedzialny za zakupy, produkcję, zarządzanie jakością, logistykę i budownictwo / infrastrukturę.

W marcu DEHN zakłada kolejną spółkę zależną: DEHN MIDDLE EAST (FZA) w strefie wolnego handlu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. DEHN ma teraz 16 spółek zależnych oraz 4 przedstawicielstwa w 20 krajach i sprzedaje swoje produkty w ponad 70 krajach.