Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt die Ölindustrie
DEHN chroni przemysł naftowy i gazowniczy

Rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowniczego

Ochrona kołnierzy izolacyjnych, systemów ochrony katodowej (katodowa ochrona antykorozyjna) i sterowni

Instalacje chemiczne i petrochemiczne (np. rafinerie lub rurociągi) są ważnymi arteriami pojedynczych krajów i całych regionów. Systemy te w dużym stopniu zależą od niezawodnego działania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednak bezpośrednie i pośrednie skutki uderzeń piorunów oraz innych stanów nieustalonych mogą zagrozić sprawnemu działaniu tych systemów. Ich duża powierzchnia, lokalizacja lub konstrukcja, a także zastosowanie nowoczesnego sprzętu pomiarowego i sterującego stanowią istotne czynniki ryzyka.

Koszty zapobiegawczych środków ochrony odgromowej i przepięciowej są jednak niewspółmierne w porównaniu z kosztami utrzymania wynikającymi np. z uszkodzenia elektronicznego systemu sterowania. Ponadto awarie, np. pompowni w rurociągu ropy naftowej, powodują wysokie koszty przestoju.

Ponad stuletnie doświadczenie firmy DEHN w zakresie ochrony odgromowej zakładów przemysłowych, ciągłe badania i profesjonalne rozwiązania pozwalają w istotny sposób zmniejszyć zakres szkód spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, które dotyczą m.in. kołnierzy izolacyjnych, systemów ochrony katodowej (katodowa ochrona antykorozyjna) i sterowni. Wyłączenia i związany z nimi przestój produkcji, będący skutkiem przepięć powstałych po uderzenia pioruna, mogą zostać w ten sposób ograniczone.

DEHN oferuje szeroką gamę sprawdzonych produktów i dopasowanych koncepcji ochrony. Ponadto przeprowadzamy symulacje wyładowań atmosferycznych w naszych wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. To pozwala nam testować i analizować - pod nadzorem organów publicznych - jakość sprzętu i instalacji, aby ocenić ich odporność na skutki wyładowań atmosferycznych.

Nasze laboratorium prądów udarowych oferuje usługi inżynieryjne i testowe mające na celu optymalizację rozwiązań "na miarę":

  • badanie dostosowanych i wstępnie okablowanych jednostek przyłączeniowych do ochrony instalacji elektrycznych,
  • testowanie systemów pomiarowych i sterowniczych lub szaf systemowych.

Przesył i przechowywanie (midstream)

DEHN oferuje profesjonalne koncepcje ochrony oraz produkty wysokiej jakości, które sprawiają, że instalacje do przesyłu i przechowywania spełniają najsurowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Przetwarzanie i dystrybucja (downstream)

DEHN oferuje profesjonalne koncepcje ochrony oraz wysokiej jakości produkty. Upewnij się, że procesy rafinacji i magazynowania spełniają najsurowsze wymagania bezpieczeństwa.

Powrót na górę