Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects PV systems
DEHN chroni instalacje fotowoltaiczne

Chroń instalacje fotowoltaiczne przez skutkami wyładowań bezpośrednich i przepięć przejściowych

Zapewnij dostępność instalacji fotowoltaicznej

Ochrona przed skutkami wyładowań bezpośrednich i przepięć

Przepięcia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych – jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych (PV)

Przepięcia często powodują zniszczenie części instalacji takich jak moduły, falowniki i systemy monitorowania. Powoduje to duże straty finansowe. Wymiana wadliwego falownika, montaż nowej instalacji fotowoltaicznej, utrata przychodów spowodowana przestojem... Wszystkie to powoduje, że próg rentowności inwestycji (a tym samym zysk) uzyskuje się znacznie później.

 

Wybierz profesjonalne i kompleksowe urządzenie piorunochronne, które składa się z

  • zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, w którego skład wchodzi układ zwodów i przewody odprowadzające,
  • wewnętrznego urządzenia piorunochronnego, które zapewnia ochronę przepięciową piorunowych połączeń wyrównawczych.

W ten sposób zwiększysz dostępność instalacji i zabezpieczysz przychody w dłuższej perspektywie.

Dachowe instalacje fotowoltaiczne

Profesjonalny projekt

Najczęściej stosowanymi instalacjami fotowoltaicznymi są instalacje dachowe. Są one szczególnie podatne na uszkodzenia spowodowane przez bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna ze względu na ich ekspozycję.

Dlatego niezbędna jest kompleksowa ochrona.

Zapoznaj się z praktycznymi rozwiązaniami ochrony w następujących przypadkach:

  • budynki BEZ zewnętrznego urządzenia piorunochronnego,
  • budynki WYPOSAŻONE w zewnętrzne urządzenie piorunochronne i zachowanym odstępem separującym,
  • budynki WYPOSAŻONE w zewnętrzne urządzenie piorunochronne, lecz BEZ zachowania odstępu separującego.

Instalacje wolnostojące (farmy fotowoltaiczne)

Ochrona przed wyładowaniami bezpośrednimi i przepięciami przejściowymi

Urządzenie piorunochronne dla instalacji wolno stojących i parków solarnych ma dwa główne cele:

  • ochrona obszaru elektrowni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne,
  • ochrona modułów, falowników i systemów monitorowania przed skutkami impulsów elektromagnetycznych.

Zapoznaj się z możliwymi opcjami ochrony instalacji z falownikiem centralnym oraz instalacji z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi.

FAQ - instalacje fotowoltaiczne

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej instalacji fotowoltaicznych.

Akumulatorowe systemy magazynowania energii elektrycznej

Akumulatorowe systemy magazynowania przechowują nadwyżkę energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne (PV) i w razie potrzeby dostarczają ją z powrotem do sieci. Dzięki temu można bilansować wahania i obciążenia szczytowe w sieci zasilającej.

Minimalizuj kosztowne prace konserwacyjne i naprawcze. Zapewnij dostępność systemu magazynowania energii elektrycznej poprzez dopasowane rozwiązania ochrony odgromowej i przepięciowej.

Ochrona przed łukiem elektrycznym

Chroń pracowników - zapewniaj dostępność instalacji

System ochrony przed zwarciami łukowymi zapewnia bezpieczeństwo i pewność, których potrzebujesz, aby skutecznie chronić swoich pracowników, zapewnić dostępność instalacji i wykonać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od przeznaczenia i gęstości energii rozdzielnicy dostępne są różne systemy zabezpieczeń, dostosowane do konkretnych warunków i typu instalacji.

DEHNshort: aktywna ochrona przed zwarciami łukowymi działa bezpośrednio w rozdzielnicy.
Środki ochrony indywidualne (ŚOI) DEHNcare chronią pracowników oraz są wygodne i bezpieczne.

Powrót na górę