Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed skutkami wyładowań bezpośrednich i przepięć

Przepięcia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych – jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych (PV)

Przepięcia często powodują zniszczenie części instalacji takich jak moduły, falowniki i systemy monitorowania. Powoduje to duże straty finansowe. Wymiana wadliwego falownika, montaż nowej instalacji fotowoltaicznej, utrata przychodów spowodowana przestojem... Wszystkie to powoduje, że próg rentowności inwestycji (a tym samym zysk) uzyskuje się znacznie później.

Zapewnienie dostępności instalacji

Wybierz profesjonalne i kompleksowe urządzenie piorunochronne, które składa się z

  • zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, w którego skład wchodzi układ zwodów i przewody odprowadzające,
  • wewnętrznego urządzenia piorunochronnego, które zapewnia ochronę przepięciową piorunowych połączeń wyrównawczych.

W ten sposób zwiększysz dostępność instalacji i zabezpieczysz przychody w dłuższej perspektywie.

DEHN posiada ponad 20-letnie doświadczenie w ochronie instalacji fotowoltaicznych. Chętnie pomożemy Ci stworzyć dopasowane rozwiązania ochrony.