Praca zgodnie z 5 zasadami bezpieczeństwa

Praca przy instalacjach elektrycznych może być niebezpieczna dla życia. Aby zapobiec wypadkom, przestrzegaj niniejszych pięciu zasad bezpieczeństwa, o których wspomina niemieckia norma DIN VDE 0105!
 
1. Odłącz całkowicie

Zasada 1 - Odłącz całkowicie
Oznacza to, że instalacja elektryczna musi zostać odłączona od części pod napięciem na wszystkich biegunach.
 
2. Zabezpiecz się przed przypadkowym włączeniem napięcia

Zasada 2 - Zabezpiecz się przed przypadkowym włączeniem napięcia
Skutecznie zapobiegaj przypadkowemu włączeniu napięcia w instalacji, w której trwają prace. Można to zrobić poprzez nałożenie blokady przełączników w miejsce odkręconych bezpieczników.
 
3. Upewnij się, że w instalacji nie ma napięcia

Zasada 3 - Upewnij się, że w instalacji nie ma napięcia
Czy w instalacji faktycznie nie ma już napięcia? Użyj właściwego urządzenia pomiarowego / probierczego, jak np. wskaźnika napięcia, aby sprawdzić na wszystkich biegunach, że instalacja została odłączona od prądu. Zanim użyjesz wskaźnika napięcia, upewnij się że ustawiona jest w nim właściwa funkcja.
 
4. Zastosuj uziemienie

Zasada 4 - Zastosuj uziemienie
Jeśli w instalacji nie ma napięcia, połącz kable z instalacją uziemiającą za pomocą uziemiacza. Ważne: stosowne elementy należy uziemić zanim zostaną one zwarte!
 
5. Zapewnij ochronę przed kontaktem z sąsiednimi elementami pod napięciem

Zasada 5 - Zapewnij ochronę przed kontaktem z sąsiednimi elementami pod napięciem
Zgodnie z pięcioma zasadami bezpieczeństwa sąsiednie elementy to elementy znajdujące się w strefie pobliskiej. Jeśli nie można odłączyć elementów instalacji elektrycznej znajdującej się w strefie pobliskiej, przed rozpoczęciem pracy należy podjąć dodatkowe środki ostrożności. W tym przypadku należy zastosować izolujące żaluzje ochronne lub osłony jako zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem.