Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN - Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln
DEHN chroni ludzi

Praca zgodnie z 5 zasadami bezpieczeństwa

Praca przy instalacjach elektrycznych może być niebezpieczna dla życia. Aby zapobiec wypadkom, przestrzegaj niniejszych pięciu zasad bezpieczeństwa, o których wspomina niemieckia norma DIN VDE 0105!

5 zasad bezpieczeństwa w pigułce

1. Odłącz całkowicie

Oznacza to, że instalacja elektryczna musi zostać odłączona od części pod napięciem na wszystkich biegunach.

2. Zabezpiecz się przed przypadkowym włączeniem napięcia

Skutecznie zapobiegaj przypadkowemu włączeniu napięcia w instalacji, w której trwają prace. Można to zrobić poprzez nałożenie blokady przełączników w miejsce odkręconych bezpieczników.

3. Upewnij się, że w instalacji nie ma napięcia

Czy w instalacji faktycznie nie ma już napięcia? Użyj właściwego urządzenia pomiarowego / probierczego, jak np. wskaźnika napięcia, aby sprawdzić na wszystkich biegunach, że instalacja została odłączona od prądu. Zanim użyjesz wskaźnika napięcia, upewnij się że ustawiona jest w nim właściwa funkcja.

4. Zastosuj uziemienie

Jeśli w instalacji nie ma napięcia, połącz kable z instalacją uziemiającą za pomocą uziemiacza. Ważne: stosowne elementy należy uziemić zanim zostaną one zwarte!

5. Zapewnij ochronę przed kontaktem z sąsiednimi elementami pod napięciem

Zgodnie z pięcioma zasadami bezpieczeństwa sąsiednie elementy to elementy znajdujące się w strefie pobliskiej. Jeśli nie można odłączyć elementów instalacji elektrycznej znajdującej się w strefie pobliskiej, przed rozpoczęciem pracy należy podjąć dodatkowe środki ostrożności. W tym przypadku należy zastosować izolujące żaluzje ochronne lub osłony jako zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem.

Powrót na górę