Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kolej railway bahn
DEHN chroni infrastrukturę kolejową

Wszystkie produkty z jednego źródła

Aby skutecznie chronić infrastrukturę kolejową, potrzebne jest podejście holistyczne.

  • zewnętrzna i wewnętrzna ochrona odgromowa
  • ochrona przepięciowa
  • połączenia wyrównawcze (wyrównanie potencjałów)
  • uziemienie
  • ochrona pracowników podczas prac pod napięciem

Wszystkie środki muszą być doskonale skoordynowane, aby zapewnić niezawodne funkcjonowania elementów infrastruktury kolejowej.

Poniżej znajdziesz przykłady urządzeń do ochrony komputerowych urządzeń zależnościowych, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, samoczynnych systemów przejazdowych, itp.

Powrót na górę