Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN Test Centre
Centrum badawcze DEHN

Nasze usługi

Nasze centrum badawcze o powierzchni 800 m2 jest wyposażone w najnowsze urządzenia i technologie do przeprowadzania badań wpływu prądu piorunowego na produkty, instalacje i systemy. Oczywiście, badania w naszym centrum są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi normami. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w międzynarodowych i krajowych komitetach normalizacyjnych zawsze jesteśmy na bieżąco.

Usługi świadczone przez centrum badawcze DEHN:

 • badanie ograniczników przepięć (SPD) zgodnie z normami IEC 61643-11, 61643-21 i UL 1449,
 • badanie ograniczników przepięć (SPD) stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z normą EN 50539-11,
 • badanie elementów służących do budowy zewnętrznych urządzeń piorunochronnych zgodnie z normą IEC 62561,
 • badanie wysokonapięciowe udarami piorunowymi zgodnie z normą IEC 60060-1,
 • badanie kompletnych systemów rozdzielczych niskiego napięcia zgodnie z normami IEC 62305-1, IEC 62305-4 i IEC 61643-12,
 • badanie odporności na udary zgodnie z normą IEC 61000-4-5,
 • badanie odporności na udary systemów telekomunikacyjnych zgodnie z wytycznymi ITU-T i CCITT,
 • badanie prądem piorunowym kompleksowych rozwiązań oraz elementów wykorzystywanych do budowy elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych oraz systemów telefonii komórkowej zgodnie z normami IEC 62305-1 i IEC 61400-24,
 • badanie funkcjonalne rozdzielnic niskonapięciowych zgodnie z normą IEC 60947,
 • symulacje komputerowe, modelowanie i pomiary terenowe,
 • inne badania są dostępne na zapytanie.

W naszym laboratorium prądów udarowych możemy generować prądy piorunowe o amplitudzie do 400 kA przy kształcie fali 10/350 μs, co czyni je jednym z najpotężniejszych w swoim rodzaju na świecie.

Akredytacja DAkkS

Centrum badawcze DEHN jest akredytowane przez Niemieckie Centrum Akredytacji (DAkkS) zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.

Oznacza to, że centrum badawcze DEHN posiada zarówno techniczne warunki wstępne, jak i wysoki poziom kompetencji do przeprowadzania badań opisanych w zakresie akredytacji zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025.

Elementy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, np. ładowarki naścienne (wallbox) i stacje ładowania

Czy Twoja infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, taka jak ładowarka naścienna czy stacja ładowania, jest niezawodnie chroniona przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć, aby pojazdy można było bezpiecznie ładować nawet podczas burzy?

Przeprowadź badania instalacji w centrum badawczym DEHN posiadającym akredytację DIN EN ISO/IEC 17025, aby odpowiednio ją zoptymalizować i mieć niezbity dowód na to, że dobrze chroni zarówno ładowarkę, jak i pojazd elektryczny przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć.

Nasze usługi:

 • badanie całkowitego prądu wyładowczego wielobiegunowych SPD wewnątrz urządzeń ładujących zgodnie z IEC 61643-11,
 • wyznaczanie skutecznego poziomu ochrony na podstawie IEC 61643-11 / badanie napięcia szczątkowego np. w interfejsach ładowania,
 • badanie koordynacji ograniczników przepięć pod kątem wytrzymałości dielektrycznej systemu ładowania na podstawie IEC 61643-12,
 • badanie elementów infrastruktury ładowania prądem piorunowym zgodnie z IEC 62305 i IEC 61643-11,
 • badanie odporności zgodnie z IEC 61000-4-5.

Instalacje fotowoltaiczne

Urządzenia i elementy stosowane w instalacjach fotowoltaicznych muszą być dostosowane do wymagań specjalnych tychże instalacji. Działanie produktów należy sprawdzić w realistycznych symulacjach laboratoryjnych, szczególnie w przypadku urządzeń, które spełniają funkcje ochronne i przełączające w instalacjach fotowoltaicznych.

Doświadczenie pokazuje, że konwencjonalne źródła prądu stałego nie są przystosowane do dokładnego symulowania zachowania elementów instalacji PV.

Centrum badawcze DEHN posiada symulator, który jest specjalnie zaprojektowany do wymagań fotowoltaicznych. Jego dynamiczna charakterystyka I / U pozwala na realistyczną symulację procesów przełączania w instalacjach PV.

Parametry techniczne

Nasz symulator fotowoltaiczny umożliwia wykonywanie badań:

 • wyłączników nadprądowych,
 • ograniczników przepięć,
 • przełączników mechanicznych

o indywidualnych wartościach maksymalnych UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 KWp.

Turbiny wiatrowe

Biura projektowe oraz producenci i dostawcy komponentów turbin wiatrowych mogą skorzystać z naszych usług laboratoryjnych, które wykonujemy zgodnie z normą IEC 61400-24 (Ochrona odgromowa systemów wytwarzania energii wiatrowej). Wyniki badań pokazują, czy zastosowane środki ochrony są skuteczne.

Nasze usługi:

 • badanie prądem piorunowym łożysk i przekładni mechanicznego układu napędowego,
 • testy wysokoprądowe receptorów i przewodów odprowadzających łopat wirnika,
 • testy wysokoprądowe i wysokonapięciowe łopat wirnika,
 • badanie odporności na poziomie systemu ważnych układów sterowania, takich jak sterowanie nachyleniem kąta łopat turbiny wiatrowej lub oświetlenie przeszkodowe,
 • badanie fabrycznie gotowych skrzynek dopasowanych do potrzeb klienta do ochrony instalacji elektrycznej.

Systemy kolejowe

Czy Twoje instalacje działają w każdych, nawet ekstremalnych warunkach?

Skorzystaj z naszych usług inżynierskich i badawczych, aby zoptymalizować swoje rozwiązania.

Nasze usługi:

 • badanie fabrycznie gotowych skrzynek do ochrony instalacji elektrycznych i elektronicznych,
 • badanie oddziaływania prądu piorunowego na elementy systemu sygnalizacyjnego, tablice rozdzielcze nn i szafy systemowe zgodnie z IEC 62305, IEC 61343-12 i IEC 61000-4-5.

 

Telekomunikacja

Upewnij się, że Twoje instalacje działają niezawodnie również w ekstremalnych warunkach, np. przy obciążeniu prądem piorunowym.

 

Wyniki badań wykonanych w naszym laboratorium pozwalają zoptymalizować koncepcję ochrony zgodnie z normą IEC 61643-1 "Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia".

 

Pomiary i przeglądy:

 • badanie odporności na poziomie systemu, np. dla wolno stojących stacji bazowych; badanie indukcji wywołanej prądem piorunowym,
 • badanie wytrzymałości mechanicznej i odporności rozdzielnic stacji bazowych na działanie prądu piorunowego,
 • badanie obciążalności piorunowej systemów kablowych stacji bazowych.

Wyposażenie

Generatory w naszym centrum badawczym potrafią generować prądy i napięcia udarowe o różnych amplitudach, czasach narastania i czasie trwania. Dzięki temu możemy przeprowadzać symulacje różnych zakłóceń elektrycznych.

 • Generatory piorunowych prądów udarowych

  W naszym centrum potrafimy wygenerować niezwykle wysokie prądy piorunowe do 400 kA (10/350 μs), co umożliwia nam przeprowadzenie symulacji działania prądów piorunowych, jakie występują w warunkach naturalnych. Dzięki temu możemy ocenić oddziaływanie prądu pioruna na urządzenia i elementy w przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego. W ten sposób testujemy urządzenia piorunochronne dla instalacji wymagających maksymalnej ochrony.

 • Generatory prądu udarowego

  Generatory prądu udarowego umożliwiają wykonanie symulacji oddziaływania prądów piorunowych, jakie występują przy wyładowaniach pobliskich oraz przepięć łączeniowych.

 • Generatory hybrydowe

  Generatory hybrydowe umożliwiają ocenę odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z badaniami dotyczącymi zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Generatory te są stosowane podczas testów urządzeń telekomunikacyjnych wykonywanych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).

 • Transformator prądów następczych do instalacji prądu przemiennego

  W połączeniu z generatorem prądu udarowego 100 kA (8/20 μs) potężny transformator jednofazowy umożliwia wykonywanie badań cyklu pracy ograniczników przepięć w instalacjach prądu przemiennego. Pozwala to na ocenę pracy instalacji elektrycznej w realnych warunkach zakłóceniowych (np. ocena oddziaływania prądów następczych na zabezpieczenia).

 • Generator prądu stałego

  Potężny generator prądu stałego składa się z trójfazowego transformatora z mostkiem prostowniczym B6. W połączeniu z generatorem prądu udarowego 50 kA (8/20 μs) można przeprowadzić testy cyklu pracy ograniczników przepięć w instalacjach prądu stałego.

 • Symulator fotowoltaiczny

  Symulacja laboratoryjna obwodu równoważnego obciążonego ogniwa słonecznego polega na równoległym połączeniu diod i idealnego źródła prądu. Napięcie obwodu otwartego można ustawić za pomocą różnych pojedynczych diod, które są połączone szeregowo. Szybki sterownik prądu stałego symuluje idealne źródło prądu przez wystarczająco długi czas. Ta sprawdzona koncepcja nadaje się do dynamicznej symulacji nieliniowej charakterystyki I/U generatora fotowoltaicznego.

 • Generator wielokrotnych prądów udarowych

  Zgodnie z normą IEC 62305-1 udar wielokrotny składa się z trzech do czterech udarów. Typowe odstępy czasu między nimi wynoszą około 50 ms. Generator wielokrotnych prądów udarowych umożliwia przeprowadzenie laboratoryjnej symulacji takich wielokrotnych uderzeń.

Powrót na górę