Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Gleichstrom-Bahnsysteme
DEHN chroni stałoprądowe instalacje kolejowe

Ochrona odgromowa stałoprądowych instalacji kolejowych

Bezpiecznie w drodze nawet podczas burzy

 

Stały rozwój ośrodków miejskich na całym świecie wymusza dalszą rozbudowę lokalnego transportu publicznego. Stałoprądowe systemy kolei miejskiej oraz metra odgrywają coraz ważniejszą rolę i są nieustannie rozbudowywane. Różne napięcia prądu stałego (DC) od 220 do 3000 V wymagają specjalnych obwodów ochronnych. Specyficzną cechą stałoprądowych systemów kolejowych jest izolowana instalacja szynowa. Wcześniejsze zaprojektowanie uziemienia i mądre zastosowanie wybranych elementów uziemienia może z wyprzedzeniem wyeliminować potencjalne problemy, takie jak korozja spowodowana prądami błądzącymi.

Jednak oprócz uziemienia torów szczególną uwagę należy zwrócić na uziemienie wiat przystankowych / peronowych (przystanków): jeśli w pobliżu uderzy piorun, może dojść do wzrostu napięcia krokowego, co może mieć fatalne skutki dla zdrowia i życia ludzi. Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, należy wyeliminować to ryzyko poprzez precyzyjne wysterowanie potencjałów za pomocą specjalnych mat siatkowych.

Podobnie w przypadku pewnych usterek, np. w przypadku zerwania napowietrznej linii jezdnej, może wystąpić niedopuszczalnie wysokie napięcie dotykowe i bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Aby zapobiec występowaniu niebezpiecznych przepięć pomiędzy izolowanymi torami kolei elektrycznych a uziemionymi częściami systemu, należy zainstalować tzw. urządzenia ograniczające napięcie. Norma EN 20122 wspomina również o stosowaniu tych urządzeń do tzw. „uziemiania otwartego systemu trakcyjnego”. Ich zadaniem jest stałe połączenie elementów instalacji w napowietrznej linii jezdnej i strefy pantografu z obwodem powrotnym, gdy tylko zostanie przekroczone napięcie progowe. Przykładem produktu z asortymentu DEHN jest SDS 5 – odporne na wyładowania urządzenie ograniczające napięcie. Urządzenie to może powrócić do stanu początkowego po rozładowaniu prądu udarowego.

Dostarczamy wypróbowane i sprawdzone koncepcje ochrony, aby ludzie i instalacje przez cały czas byli chronieni przed niebezpiecznymi skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć.

 

Zalety rozwiązań DEHN do ochrony stałoprądowych instalacji kolejowych:

  • specjalne elementy uziemiające, które chronią przed niebezpiecznym napięciem krokowym i dotykowym
  • urządzenie ograniczające napięcie SDS zapobiega występowaniu niebezpiecznych przepięć pomiędzy izolowanymi torami na linii zelekryfikowanej a uziemionymi częściami instalacji
  • ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest najważniejsza: precyzyjna koncepcja ochrony sprawia, że perony, wiaty i stacje są bezpiecznym miejscem dla osób dojeżdżających do pracy i innych podróżnych, nawet podczas burzy
Powrót na górę