Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bahnerdung - DEHN schützt die Bahninfrastruktur
Uziemienie infrastruktury kolejowej

Chroń ludzi - zapewnij niezawodny transport kolejowy

Uziemienie kolejowe to całościowa instalacja uziemiająca wszystkich elementów konstrukcyjnych infrastruktury kolejowej.

Jej głównym zadaniem jest ochrona ludzi w środowisku kolejowym oraz zapewnienie niezawodnego transportu kolejowego.

 

DEHN oferuje produkty z jednego źródła.
Od uziemienia infrastruktury kolejowej, poprzez uziemienie budynków, aż do sprzętu bezpieczeństwa.

Zalety uziemienia kolejowego

Wykorzystaj efekty synergii poprzez zaopatrywanie się u jednego dostawcy w następujące produkty:

  • materiały do uziemiania infrastruktury kolejowej zgodnie z wytycznymi RIL 997.02 wydanymi przez Koleje Niemieckie oraz
  • materiały do uziemiania budynków zgodnie z normą IEC 62305.
Bahnerdung - Komplettes Portfolio für den Ingenieurbau

Inżynieria lądowa

DEHN unterstützt Errichter und Zulieferer der Bahn-Infrastruktur

Tworzenie urządzeń piorunochronnych (LPS)

DEHN Bahnerdung - Komplettes Portfolio für den Betonfertigteilbau

Produkcja prefabrykatów betonowych

"Wszystko z jednego źródła" oznacza, że w firmie DEHN można nabyć produkty do wykonania uziemienia infrastruktury kolejowej zatwierdzone przez DB Netz AG (zgodnie z RIL 997.02) oraz szeroką gamę produktów do ochrony odgromowej i wyrównania potencjałów.

 

 

 

DEHN to również producent urządzeń ochrony przepięciowej oraz sprzętu bezpieczeństwa, takiego jak np. odzież ochronna.

Możliwość uzyskania pełnego asortymentu środków ochrony z jednego źródła pozytywnie wpływa na optymalizację procesów w Twojej firmie.

Oto, dlaczego uziemienie infrastruktury kolejowej jest istotne

Uziemienie kolejowe chroni ludzi i osprzęt w środowisku kolejowym. Należy chronić osoby przebywające na peronie lub pracujące na kolei przed porażeniem prądem w przypadku awarii, np. jeśli zostanie przerwany przewód jezdny.

Uziemienie kolejowe to odporne na przepływ prądu połączenia między wszystkimi elementami przewodzącymi, siecią powrotną i całą instalacją uziemiającą w podstacji. Połączenie to musi być odporne na prąd zwarciowy, ponieważ przenoszą się przez nie składowe prądu roboczego, a w przypadku awarii – również prądy zwarciowe.

Uziemienie kolejowe zapewnia trwałe połączenie z siecią powrotną (szyną jezdną lub przewodem powrotnym), a także zmniejsza potencjał szyny. Jednak bezpośrednie połączenie z obwodem powrotnym jest dozwolone tylko w przypadku sieci trakcyjnej o prądzie przemiennym. W przypadku sieci trakcyjnej stałoprądowej połączenie pośrednie należy wykonać za pomocą urządzenia ograniczającego napięcie ze względu na ryzyko wystąpienia prądów błądzących.

Uziemienie kolejowe jest zatem niezbędne w obszarze napowietrznej sieci trakcyjnej i odbieraków prądu.

W Niemczech EN 50122-1 jest ważną normą dotyczącą uziemień kolejowych. Wymagania tej normy można znaleźć w zarządzeniu „Bahn-Richtlinie RIL 997, Untergruppe 02" ("Wytyczne RIL 997 kolei niemieckich, podgrupa 02") zatytułowanym "Rückstromführung, Bahnerdung und Potentialausgleich" („Sieć powrotna, uziemienie kolejowe i wyrównanie potencjałów”).

Które elementy infrastruktury kolejowej należy uziemić?

Przede wszystkim należy uziemić następujące elementy, systemy i urządzenia:

 

  • maszty trakcyjne
  • szyny
  • obiekty mostowe stalowe i żelbetowe nad torami
  • tunele
  • elementy przewodzące na peronach i nad nimi
  • ekrany akustyczne
  • ogrodzenia przewodzące (np. siatka druciana)
  • instalacje uziemiające systemów zasilania, sygnalizacji, sterowania i telekomunikacyjnego

Jakich materiałów użyć i o jakich przekrojach?

Aby komponenty do uziemiania infrastruktury kolejowej uzyskały aprobatę operatora sieci kolejowej DB Netz AG, muszą zostać przebadane pod kątem wytrzymałości zwarciowej. Jest to określone w wytycznych RIL 997.0205A01 „Elektrotechnische Anforderungen und Prüfbedingungen von Verbindungen” ("Wymagania elektryczne i warunki badania połączeń").

Stosujemy następujące parametry probiercze:

Ik’’ ≤ 25 kA: prąd probierczy 25 kA trwający 100 ms
Ik’’ > 25 kA: prąd probierczy 40 kA trwający 100 ms

Uziemienie kolejowe - kategorie produktów

Mostki uziemiające DEHN

Wewnętrzne, niewidoczne połączenie

 

Mostki uziemiające osadzone w betonie są przeznaczone do uziemiania, przepływu prądu powrotnego i wyrównywania potencjałów. Służą do łączenia uziemienia wewnętrznego z zewnętrznym.

 

Płytka przyłączeniowa służy jako przyłącze do zewnętrznego, widocznego uziemienia, zapewniając idealny styk ze złączami uziemienia.

Połączenie z wewnętrznym, niewidocznym później uziemieniem zapewnia tuleja stalowo-miedziana za pomocą łącza spawanego.

Łączniki uziemiające DEHN

Zewnętrzne, widoczne uziemienie

 

Łączniki uziemiające są przykręcane do mostków uziemiających osadzonych w betonie. Są kontynuacją niewidocznego, wewnętrznego uziemienia kolejowego. W celach probierczych połączenie śrubowe musi być przez cały czas dostępne z zewnątrz. Do takiego zastosowania najlepiej nadają się łączniki wykonane ze stali lub stopu CuStAl, między innymi dlatego, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez kradzieże (co, niestety, jest dość powszechne w przypadku elementów miedzianych).

 

 

Dobrze wiedzieć:
Wśród produktów DEHN do uziemiania infrastruktury kolejowej znajdują się również elementy do uziemiania rur wielkogabarytowych, tj. do połączeń częściowo widocznych.

Powrót na górę