Your dashboard services.
Register to access all tools.

RAC-Funkenstreckentechnologie - schont Endgeräte
Technika iskiernikowa RAC

Ochrona wrażliwych urządzeń

RAC = Rapid Arc Control (szybka kontrola łuku): technika iskiernikowa ograniczająca sieciowy prąd następczy, która nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie urządzeń końcowych.

 

Iskiernik RAC zamontowany w ograniczniku DEHNshield ZP niezwykle szybko reaguje na zaistniałe przepięcie i przepuszcza minimalną energię resztkową.*.

Oznacza to maksymalne bezpieczeństwo i optymalną ochronę dla końcowych urządzeń elektronicznych zamontowanych za ogranicznikiem przepięć, które są podatne na odziaływanie przepięć. Okres eksploatacji urządzeń końcowych w obrębie strefy ochronnej ogranicznika DEHNshield ZP (w odległości do 10 m wzdłuż przewodu) został znacznie wydłużony, podobnie jak trwałość użytkowa samego ogranicznika przepięć.

Przewagą ograniczników z techniką iskiernikową RAC w porównaniu z powszechnie dostępnymi na rynku ogranicznikami kombinowanymi, w których występuje szeregowe połączenie warystora i iskiernika gazowego, jest minimalna energia resztkowa.

 

*Energia resztkowa (wartość przepięcia, która wnika do budynku) jest tłumiona przez ogranicznik przepięć, a następnie przekazywana dalej do urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz instalacji za ogranicznikiem przepięć.

Funkcja falochronu

Podstawową właściwością techniki iskiernikowej RAC jest funkcja falochronu.

Gdy następuje wyładowanie atmosferyczne w instalację, w systemach przewodzących prąd pojawiają się wysokie prądy i napięcia udarowe, które przypominają dużą falę pływową.

Fala taka potrafi zniszczyć wrażliwe wrażliwe odbiorniki elektroniczne oraz instalacje, jeśli nie są uszkodzone. Wydajny kombinowany ogranicznik przepięć wykorzystujący technikę RAC zadziała jak falochron - "rozbije" napływającą energię do poziomu, który jest bezpieczny dla urządzeń końcowych.

 

Dzięki temu:

  • wrażliwe urządzenia końcowe są objęte ochroną,

  • chronione są również ograniczniki typu 2 i 3 zamontowane za ogranicznikiem wykorzystującym technikę RAC,

  • czas eksploatacji urządzeń końcowych zostaje wydłużony.

Zalety iskierników wykorzystujących technikę RAC

Im mniejsza energia resztkowa przepłynie przez ogranicznik przepięć, tym dłuższy będzie okres eksploatacji urządzeń końcowych.

Technika iskiernikowa RAC

Energia RAC

W ogranicznikach wykorzystujących tę technikę większość energii przepływa przez iskiernik RAC.

Ma to dobry wpływ na funkcjonowanie urządzeń końcowych, gdyż mogą one wytrzymać przepływ tylko minimalnej energii resztkowej przez krótki czas. Zatem obecność ogranicznika wykorzystującego technikę RAC w instalacji istotnie przedłuża trwałość użytkową urządzeń końcowych.

Technika warystorowa

Energia warystor

Przy ograniczniku wykorzystującym technikę warystorową jedynie mała część energii przepływa przez ogranicznik lub kaskadę ograniczników. W tym przypadku do urządzeń końcowych przepływa zdecydowania większa energia resztkowa przez dłuższy czas.

 

niebieska krzywa = energia całkowita
czerwona krzywa = energia resztkowa przepływająca przez urządzenie końcowe

Jak działa technika iskiernikowa RAC?

Proces odprowadzenia prądu w 3 etapach:

Faza 1

RAC-Funkenstreckentechnologie Phase 1 Zündung

Zapłon

Szybkie zadziałanie i niezawodne odprowadzenie prądu: utrzymanie energii resztkowej na minimalnym poziomie.

W fazie 1 łuk elektryczny znajduje się w obszarze zapłonu elektrody.
Technika RAC niezawodnie i szybko wykrywa wystąpienia wyładowania atmosferycznego lub przepięcia i poprzez początkowy zapłon rozpoczyna proces odprowadzenia prądu.

 

Dobrze wiedzieć: nawet największe dopływy energii (np. w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna) są odprowadzane w bezpieczny sposób. Jednocześnie zastosowana technika RAC zapewnia najniższą energię resztkową, dzięki czemu systemy i urządzenia końcowe zamontowane za ogranicznikiem przepięć są niezawodnie chronione od momentu wystąpienia pierwszego udaru. Szybki czas reakcji zmniejsza obciążenie iskiernika, co znacznie wydłuża jego okres eksploatacji.

Faza 2

RAC-Funkenstreckentechnologie Phase 2 Gegenspannung

Wytworzenie przeciwnapięcia

Napięcie łuku i przeciwnapięcie narastają.

 

W fazie 2  łuk elektryczny jest kierowany do komory gaszenia. Powinien zostać przerwany tak szybko, jak to możliwe.

Opcje gaszenia łuku elektrycznego:

  • przepływ prądu zostaje przerwany (np. przez bezpiecznik przed ogranicznikiem)
    lub
  • wytwarzane jest napięcie łuku, które jest większe niż napięcie sieciowe.

Problem: bezpośrednio przed komorą gaszenia przeciwnapięcie do niezbędnego ograniczenia prądu następczego lub gaszenia łuku nie jest jeszcze wystarczająco wysokie.

Faza 3

RAC-Funkenstreckentechnologie Phase 3 Löschkammer

Proces gaszenia

Szybkie wygaszenie zapewnia najmniejsze możliwe obciążenie urządzeń bezpiecznikowych zamontowanych przed ogranicznikiem.

 

W fazie 3 udar jest dzielony na kilka mniejszych częściowych łuków elektrycznych.

 

Ze względu na dużą liczbę częściowych łuków elektrycznych napięcie łuku mocno wzrasta. W rezultacie napięcie łuku jest wyższe niż napięcie sieciowe.

Sieciowy prąd następczy jest mocno ograniczony i szybko przerywany.

 

To niezwykle szybkie przerwanie prądu następczego sprawia, że urządzenia bezpiecznikowe zamontowane przed ogranicznikiem są obciążone tylko w ograniczonym stopniu.

Wnioski

Zasadniczo ograniczniki kombinowane DEHN typu 1 + 2 + 3 chronią urządzenia końcowe w odległości do 10 m wzdłuż przewodu.

Ograniczniki z iskiernikami RAC charakteryzują się wyjątkowo niską energią resztkową. Tą cechą pokazują swoją przewagę nad innymi dostępnymi na rynku ogranicznikami kombinowanymi z szeregowym połączeniem warystora i ogranicznika gazowego.

Minimalna energia resztkowa oznacza, że urządzenia końcowe są obciążone tylko w ograniczonym stopniu, dzięki czemu ich trwałość użytkowa jest wydłużona.

Zalety

 

  • odprowadzenie prądu udaru zapobiega uszkodzeniom urządzeń końcowych

  • brak przedwczesnego starzenia się urządzeń końcowych

  • mniejsze zaangażowanie personelu w proces utrzymania i wymiany ograniczników, a tym samym - niższe koszty konserwacji

 

Technika iskiernikowa RAC:

Szybkość, niezawodność, bezpieczeństwo urządzeń końcowych – to dodatkowa wydajność!

Powrót na górę