Your dashboard services.
Register to access all tools.

Software DEHNsupport Toolbox
Oprogramowanie DEHNsupport Toolbox

Cyfrowe projektowanie urządzenia piorunochronnego

Profesjonalne zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego systemu ochrony odgromowej i przepięciowej może być dość skomplikowane. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to temat, którym większość ludzi zajmuje się na co dzień.

Projektowanie można sobie ułatwić dzięki oprogramowaniu DEHNsupport Toolbox przeznaczonemu dla projektantów, instalatorów urządzeń piorunochronnych i elektryków.

5 modułów pomaga oszacować potencjalne ryzyko dla obiektów

Oprogramowanie DEHNsupport Toolbox umożliwia przeprowadzenie różnych obliczeń w zakresie ochrony odgromowej - analizę ryzyka, obliczanie wysokości iglic, odstępów separujących oraz wymaganej długości uziomów. Użytkownik programu otrzymuje przejrzysty projekt z odpowiednimi urządzeniami ochronnymi dla danego obiektu.

Do czego przydadzą się poszczególne moduły?

Moduł DEHN Risk Tool - analiza ryzka

Moduł DEHN Risk Tool pomaga stworzyć analizę ryzyka. Analiza pozwala ocenić potencjalne ryzyko dla budynków lub obiektów i podjąć konkretne działania w celu jego zmniejszenia. W ten sposób można dobrać uzasadnione ekonomicznie środki ochronne, które są dostosowane do właściwości i sposobu użytkowania budynku. Analiza ryzyka nie tylko pozwala określić klasę LPS, ale także opracować kompletną koncepcję ochrony, w tym wymagane środki ochrony LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse - piorunowy impuls elektromagnetyczny).

W przypadku przeprowadzania analizy ryzyka w projekcie międzynarodowym obliczenia zostaną dokonane na podstawie właściwych norm i przepisów krajowych oraz odpowiednich współczynników.

 

Moduł DEHN Distance Tool - obliczanie odstępów separujących

Moduł DEHN Distance Tool umożliwia obliczenia odstępów separujących według metody punktów potencjałowych. W celu ułatwienia i przyspieszenia tego zadania w programie udostępniono wcześniej zdefiniowane typy budynków.

Moduł DEHN Air-Termination Tool - obliczanie długości iglic (zwodów pionowych)

Za pomocą modułu DEHN Air-Termination Tool można obliczyć długość iglic w zależności od klasy LPS zgodnie z normą PN-EN 62305-3. Wymiary stref chronionych są obliczane na podstawie wysokości iglic.

Moduł DEHN Earthing Tool - obliczanie długości uziomów

Moduł DEHN Earthing Tool służy do obliczania wymaganej długości uziomów. Rodzaj uziomu i rezystywność gruntu są ważnymi elementami tych obliczeń.

Moduł DEHNselect SPD Tool - dobór ograniczników przepięć

Moduł DEHNselect SPD Tool umożliwia dobór właściwych środków ochrony odgromowej i przepięciowej oraz sprawia, że profesjonalne wdrożenie środków ochrony staje się znacznie łatwiejsze.

Wskazówka: skorzystaj z modułu DEHNselect zupełnie bezpłatnie!

Tutaj możesz pobrać oprogramowanie DEHNsupport Toolbox, które zawiera pełną wersję modułu DEHNselect SPD Tool do bezpłatnego wykorzystania. Aby skorzystać z pozostałych modułów, należy zakupić licencję.

W skrócie

Pobierz program

Tutaj możesz pobrać pełną wersję programu.

Modułu doboru ograniczników przepięć (DEHNselect Tool) można używać bezpłatnie. Aby skorzystać z pozostałych modułów, należy zakupić licencję.

Linki

Do pobrania

Powrót na górę