Program DEHNsupport Toolbox

Oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji odgromowych

DEHNsupport Program DEHNsupport Toolbox umożliwia przeprowadzenie różnych obliczeń w zakresie ochrony odgromowej - analizę ryzyka, obliczanie wysokości iglic, odstępów separujących oraz wymaganej długości uziomów. Program zapewnia praktyczne wsparcie dla projektantów, instalatorów oraz elektryków, dzięki któremu profesjonalne wdrożenie kompleksowych urządzeń piorunochronnych jest znacznie łatwiejsze.

 

Moduł DEHNselect SPD Tool

Program DEHNsupport Toolbox został rozszerzony o kolejny moduł i obecnie wspiera także projektowanie wewnętrznej ochrony odgromowej i przepięciowej. Nowy moduł DEHNselect SPD Tool umożliwia dobór urządzeń, generuje listę materiałową oraz zapewnia szybki dostęp online do wszystkich dokumentów związanych z danym produktem, takich jak karty katalogowe i instrukcje montażowe.

Więcej informacji nt. modułu DEHNselect SPD Tool

Program jest wielojęzyczny i aktualnie obsługuje następujące języki: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski, słowacki, rosyjski, chorwacki, węgierski, macedoński. Obok wymagań uniwersalnych w programie zawarte są również wymagania dodatkowe poszczególnych krajów (np. mapy aktywności burzowej).

 

Program DEHNsupport Toolbox składa się z następujących modułów:

DEHN Risk ToolSporządzanie analizy ryzyka wg PN-EN 62305-2
Analiza ryzyka dotyczy potencjalnych zagrożeń dla obiektu budowlanego. Umożliwia dobór uzasadnionych ekonomicznie środków ochrony z uwzględnieniem właściwości obiektu oraz sposobu jego użytkowania.
DEHN Distance ToolObliczanie odstępu separującego wg PN-EN 62305-3 (wg metody punktów potencjałowych)
Pozwala na modelowanie 3D obiektu i skraca czas pracy projektanta dzięki automatycznym obliczeniom odstępu separującego.
DEHN Air-Termination ToolObliczanie wysokości iglic wg PN-EN 62305-3
Dotyczy ochrony urządzeń na dachu. Z pomocą tego modułu można obliczać wymaganą wysokość iglic w zależności od przyjętej klasy ochrony odgromowej.
DEHN Earthing ToolObliczanie długości uziomów wg PN-EN 62305-3
Sprawdzenie wymaganej długości uziomu z uwzględnieniem danego typu uziomu i rezystywności gruntu oraz ważnych współczynników normatywnych.
DEHNselect SPD ToolDobór i wymiarowanie ograniczników przepięć
Moduł bezpłatny, pełna funkcjonalność w wersji demo.

 

Program uwzględnia zapisy odpowiednich norm i powiązanych z nimi dodatków krajowych:

 • świat - IEC 62305
 • Europa - EN 62305
 • Austria - ÖVE/ÖNORM EN 62305
 • Belgia - NBN EN 62305
 • Chorwacja - HRN EN 62305
 • Czechy - ČSN EN 62305
 • Francja - NF EN 62305
 • Macedonia - MKS N.B4.801
 • Niemcy - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
 • Polska - PN-EN 62305
 • Rosja - МЭК 62305-2
 • Słowacja - STN EN 62305
 • Węgry - MSZ EN 62305
 • Wielka Brytania - BS EN 62305
 • Włochy - CEI EN 62305 (CEI 81-10)

Uwaga!

Oprogramowanie składa się z:

 1. programu głównego DEHNsupport, zawierającego moduły DEHN Risk Tool, DEHN Air-Termination Tool, DEHN Earthing Tool (nr kat. 199 999),
 2. nakładki graficznej DEHN Distance Tool do programu głównego, służącej do obliczeń odstępów izolacyjnych (nr kat. 199 970).

Nakładka graficzna o nr kat. 199 970 nie jest samodzielnym programem i do jej funkcjonowania niezbędne jest posiadanie programu głównego (nr kat. 199 999). Można też zakupić obydwie pozycje (nr kat. 199 999 + nr kat. 199 970), zamawiając produkt o nr kat. 199 950.

Licencja upoważnia do jednoczesnego użytkowania oprogramowania na 2 stanowiskach roboczych.

Aktualną cenę oprogramowania można sprawdzić w cenniku.

UWAGA! Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej, tj. oprogramowanie DEHNsupport możemy sprzedać jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

 


DEHNsupport Toolbox: oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji odgromowych

 

Folder:Oprogramowanie DEHNsupport Toolbox. Pomoc dla projektanta
Do pobrania:Pobierz DEHNsupport Toolbox (plik .exe)
Uwaga: Plik zawiera wszystkie moduły programu DEHNsupport Toolbox. Użytkownicy, którzy zakupili licencję, mogą w pełni korzystać ze wszystkich modułów. Jeśli nie posiadasz licencji, możesz w pełni korzystać z modułu DEHNselect SPD.

 

Instalacja:Wymagania systemowe dla instalacji serwerowych i wielostanowiskowych / Archiwizacja danych

 

Instrukcje:Analiza ryzyka - instrukcja skrócona [EN]

 

Historia zmian:Historia zmian w programie

 

Szkolenia:Prowadzimy warsztaty z obsługi oprogramowania DEHNsupport, podczas których uczestnicy uczą się praktycznego korzystania z zaawansowanych funkcji wspomagających obliczenia i projektowanie systemów ochrony odgromowej. Szkolenie z obsługi oprogramowania jest bezpłatne (dla 2 osób / licencję).

Sprawdź terminy szkoleń