Your dashboard services.
Register to access all tools.

Aktualne normy dotyczące infrastruktury kolejowej

Dla operatorów infrastruktury kolejowej szczególnie ważne są następujące normy, przepisy i wytyczne:

Wytyczne i normy dla infrastruktury kolejowej w Polsce

 1. Wymagania polskiego operatora infrastruktury kolejowej PKP PLK w zakresie projektowania oraz wykonywania ochrony odgromowej i przepięciowej:
   
  • Instrukcja Ie-120 "Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i dSAT".

   Zawiera wymagania techniczne w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym i powiązanych z nimi urządzeń łączności przewodowej i radiołączności (srkił) oraz urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru stosowanych na liniach kolejowych PKP PLK.
    
  • Instrukcja Iet-120 "Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowywań atmosferycznych w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV".

   Zawiera wymagania techniczne w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w odniesieniu do sieci trakcyjnej DC 3 kV i infrastruktury kolejowej zlokalizowanej w jej strefie oddziaływania.
    
 2. Pozostałe wymagania techniczne dla wykonawców i dostawców, w tym dotyczące sytemów uziemień oraz wyposażania infrastruktury kolejowej w urządzenia ochrony przepięciowej, znajdują się na stronie PKP PKL w zakładkach "Standardy techniczne" oraz "Instrukcje".
   
 3. Szczegółowy wykaz norm i innych dokumentów zawiera lista opublikowana przez Prezesa UTK: "Wykaz właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących systemu kolei"

Systemy sygnalizacji i sterowania (Niemcy)

Wytyczne Ril 819.0808 (ochrona odgromowa i przepięciowa systemów sterowania i sygnalizacji)
zostały opracowane na podstawie następujących norm:

 • IEC 62364-4-44, punkt 443
  Ochrona przed przepięciami przejściowymi
 • IEC 60364-4-44
  Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
 • IEC 62364-5-53, punkt 534
  Urządzenia do ochrony przez przepięciami przejściowymi
 • IEC 60364-5-54
  Układy uziemiające i przewody ochronne
 • EN 50124-1
  Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji
 • EN 50174-2
  Instalacja okablowania

 

Wytyczne Ril 819.0901 (zasilanie – podstawowe zasady grupy wytycznych)
zostały opracowane na podstawie następujących norm:

 • DIN VDE 0100-410
  Środki ochrony; ochrona przed porażeniem elektrycznym
 • IEC 60364-4-44
  Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
 • IEC 60364-5-51
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
 • IEC 60364-5-54
  Układy uziemiające i przewody ochronne 
 • EN 50122-1
  Zastosowania kolejowe - Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym
 • EN 50178
  Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • IEC 62305 
  Ochrona odgromowa
 • DIN EN 0800
  Telekomunikacja i technika informatyczna
 • DIN EN 0831
  Elektryczne systemy sygnalizacji kolejowej

Ochrona odgromowa budynków (Niemcy)

Wytyczne Ril 954.0107 (systemy elektroenergetyczne; ochrona przed porażeniem elektrycznym)
zostały opracowane na podstawie następujących norm:

 • IEC 62305 
  Ochrona odgromowa
 • IEC 62364-4-44, punkt 443
  Ochrona przed przepięciami przejściowymi
 • IEC 60364-4-44
  Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
 • IEC 60364-5-51
  Postanowienia ogólne
 • IEC 60364-5-52
  Oprzewodowanie
 • DIN VDE 0100-530
  Aparatura rozdzielcza i sterownicza
 • IEC 62364-5-53, punkt 534
  Urządzenia do ochrony przed przepięciami przejściowymi
 • IEC 60364-5-54
  Układy uziemiające i przewody ochronne
 • DIN VDE 0101
  Instalacji energetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • DIN VDE 0110
  Koordynacja izolacji dla urządzeń

 

Sieć jezdna (napowietrzna sieć trakcyjna) (Niemcy)

997.02 Obwody prądu powrotnego, uziemienie kolejowe i połączenia wyrównawcze
D997.0204 Projektowanie kolejowych instalacji uziemiających
D997.0205 Montaż kolejowych instalacji uziemiających

997.03 Zasilanie i przełączanie napowietrznej linii jezdnej
997.0301 System napowietrznej linii jezdnej, projektowanie zasilania i przełączania napowietrznej linii jezdnej

Zawartość została opracowana na podstawie następującej normy:
EN 50122-1 Zastosowania kolejowe - Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym

 

Urządzenia ograniczające napięcie oraz ochrona przepięciowa (Niemcy)

 • EN 50526-1
  Ograniczniki przepięć
 • EN 50526-2
  Urządzenia ograniczające napięcie
 • EN 50526-3
  Przewodnik stosowania ograniczników przepięć i urządzeń ograniczających napięcie

 

VDV 525
Ten przewodnik stosowania ograniczników przepięć i urządzeń ograniczających napięcie (VLD)
został opracowany na podstawie następujących norm:

 • EN 50122-1
  Zastosowania kolejowe - Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym
 • EN 50122-2
  Zastosowania kolejowe - Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego
 • EN 50124-2
  Przepięcia i ochrona przepięciowa
 • EN 60099-4
  Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego
 • IEC 62305 
  Ochrona odgromowa

 

Powrót na górę