Elektromobilność: bezpiecznie, efektywnie, zgodnie z wymogami norm.

Odładowarek naściennych, przez stacje ładowania AC/DC, po parki ładowania o dużej mocy i stacje ładowania autobusów: Oferujemy kompleksowe koncepcje ochrony i rozwiązania pozwalające bezpiecznie, wydajnie i zgodnie z wymogami norm planować, budować, testować i obsługiwać instalacje tego typu.

Zastosowania

Z pewnością zgodnie z wymogami norm

Wszystkie rozwiązania i produkty DEHN są zgodne z wymogami norm. Dowiedz się więcej o zgodności z wymogami norm IEC 60364-4-44, punkt 443, IEC 60364-5-54, punkt 534 i VDE-AR-N 4100 (norma niemiecka) oraz jak je spełnić korzystając z naszych rozwiązań.

szczegóły standardowy kontekst

Centrum kontroli i testowania DEHN

Oferujemy testy systemowe elementów infrastruktury ładowania a także dokumentację potwierdzającą działanie ochronne urządzeń ładujących i pojazdów elektrycznych, a także ukierunkowane sugestie dotyczące optymalizacji.

Oferta usług centrum testowania

Pomoc i wsparcie techniczne

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące elektromobilności. 
Można się z nami kontaktować pod adresem [email protected]