Ochrona systemów inteligentnej energii (smart energy)

Niezawodne zasilanie dzięki zawsze działającej sieci dystrybucyjnej

W przyszłości instalacje służące do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia będą bardziej złożone i elastyczne niż obecnie. Nowe zagadnienia, takie jak inteligentne sieci (smart grid), inteligentne sytemy opomiarowania (smart metering) i inteligentny dom (smart home) wymagają innowacyjnych rozwiązań. Ponadto zwiększenie udziału rozproszonych odnawialnych źródeł energii wraz z centralnymi elektrowniami, jak również systemami magazynowania energii i inteligentnymi technologiami wymaga zaufanego i skoordynowanego całościowego systemu. Taka sieć wzajemnych połączeń na rynku energetycznym określana jest także jako inteligentna energia (smart energy).

Środowisko rynku energetycznego staje się coraz bardziej złożone i dlatego prawdopodobieństwo uszkodzenia sprzętu elektrycznego spowodowane wyładowaniem atmosferycznym i przepięciami lub oddziaływaniem pola elektromagnetycznego również znacznie się zwiększa. Dzieje się tak z powodu:

  • powszechnego zastosowania urządzeń i systemów elektronicznych,
  • zmniejszeniu amplitud sygnałów, a tym samym zwiększenia wrażliwości urządzeń,
  • zwiększenia powierzchni sieci.

DEHN chroni inteligentne sieci energetyczne | folder DS 243 | 1,9 MB

Czytaj dalej

DEHN chroni instalacje służące do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii


Sieć energetyczna przyszłości

Podczas gdy tradycyjna przestrzeń energetyczna charakteryzuje się scentralizowanym wytwarzaniem energii, jednokierunkowym przesyłem energii i uzależnieniem od odbiorów, sieć energetyczna przyszłości będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom:

  • wielokierunkowemu przepływowi energii,
  • zmiennym i rozproszonym źródłom wytwarzania energii,
  • zwiększającej się ilości elementów elektronicznych dla systemów nadzoru, przesyłu danych i komunikacji.

Dotyczy to w szczególności sieci dystrybucyjnych na obszarach wiejskich, gdzie zielona energia jest wytwarzana ze źródeł fotowoltaicznych i turbin wiatrowych i jest przesyłana we wszystkich kierunkach.

Ochrona przepięciowa, ochrona odgromowa i sprzęt bezpieczeństwa z jednego źródła

Zniszczenia w urządzeniach i sieciach elektrycznych i elektronicznych są często niewidoczne, a jednak zazwyczaj prowadzą do długotrwałych przerw w funkcjonowaniu. Konsekwencje uszkodzenia są niekiedy znacznie bardziej kosztowne niż samo uszkodzenie sprzętu.

Aby uzyskać wysoką dostępność systemu, a co za tym idzie - bezpieczeństwo dostaw energii - konieczna jest kompleksowa koncepcja ochrony, która musi obejmować zarówno ochronę odgromową i przepięciową. To jedyny sposób na zapewnienie bezpiecznego i stabilnego zasilania w energię.

Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie ochrony ludzi pracujących np. przy stacjach transformatorowych, którzy powinni być chronieni za pomocą sprzętu i odzieży ochronnej. Jeśli to konieczne, powinny być również zastosowane systemy ochrony przed łukiem elektrycznym.