Your dashboard services.
Register to access all tools.

Schutz von Energienetzen
DEHN chroni inteligentne sieci energetyczne

DEHN chroni inteligentne sieci energetyczne

W przyszłości instalacje służące do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia będą bardziej złożone i elastyczne niż obecnie. Wytwarzanie energii elektrycznej zostanie zdecentralizowane.

Nowe zagadnienia, takie jak inteligentne sieci ("smart grid"), inteligentne systemy opomiarowania ("smart metering") i inteligentny dom ("smart home") wymagają innowacyjnych rozwiązań. Ponadto zwiększenie udziału rozproszonych odnawialnych źródeł energii wraz z centralnymi elektrowniami, jak również systemami magazynowania energii i inteligentnymi technologiami wymaga zaufanego i skoordynowanego całościowego systemu. Taka sieć wzajemnych połączeń na rynku energetycznym określana jest także jako inteligentna energia ("smart energy").

Nowoczesne rozwiązania techniczne = większe ryzyko

Środowisko rynku energetycznego staje się coraz bardziej złożone. Zwiększa się tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia sprzętu elektrycznego spowodowane:

  • wyładowaniami atmosferycznymi
  • przepięciami,
  • oddziaływaniem pola elektromagnetycznego,
  • powstawaniem zwarć łukowych.

Dzieje się tak z powodu:

  • powszechnego zastosowania urządzeń i systemów elektronicznych,
  • zmniejszeniu amplitud sygnałów, a tym samym zwiększenia wrażliwości urządzeń,
  • zwiększenia powierzchni sieci.

Ochrona instalacji zasilających i systemów informatycznych

Niezawodne zasilanie dzięki wysokiej dostępności sieci dystrybucyjnej

W dzisiejszych czasach przestoje na skutek uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych stają się coraz częstsze.

Oznacza to niepotrzebne dodatkowe koszty dla operatora ... i pozostaje pytanie: „Jak mogę zagwarantować niezawodność zasilania?”

Wybierz kompleksową koncepcję ochrony obejmującą ochronę przepięciową, odgromową i sprzęt bezpieczeństwa - wszystko z jednego źródła.

Aby zapewnić wysoką dostępność instalacji, a tym samym - niezawodność zasilania.

 

Zewnętrzna ochrona odgromowa i połączenia wyrównawcze

Elementy kompletnego urządzenia piorunochronnego

DEHN oferuje elementy niezbędne do stworzenia kompletnego urządzenia piorunochronnego, począwszy od układów zwodów aż do instalacji uziemiającej. Obejmuje to również elementy do tworzenia funkcjonalnych i piorunowych połączeń wyrównawczych.

Sprzęt bezpieczeństwa – ochrona osobista – ochrona przed łukiem elektrycznym

DEHNcare PPE – pasywna ochrona przed łukiem elektrycznym

Priorytetem jest ochrona Twoich pracowników. Osoby, które wykonują prace np. w stacjach transformatorowych, muszą być przez cały czas odpowiednio zabezpieczone. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) z rodziny produktów DEHNcare zapewniają optymalną ochronę.. 

DEHNshort – aktywna ochrona przed łukiem elektrycznym

Aktywny system DEHNshort zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym:

  • jest zabudowany bezpośrednio w rozdzielnicy,
  • wykrywa łuk elektryczny w momencie jego pojawienia się,
  • gasi łuk elektryczny w przeciągu milisekund.

Dostępność systemu zostaje zoptymalizowana, ponieważ uwalniany jest zaledwie ułamek energii niszczącej łuku elektrycznego.

Powrót na górę