Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Weichenheizungen vor Blitzschäden
DEHN chroni urządzenia ogrzewania rozjazdów kolejowych

Ochrona odgromowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Niezakłócony ruch kolejowy - nawet podczas zimowej aury

 

Rozjazdy umożliwiają pociągom podążanie we właściwym kierunku. Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów stosuje się, aby iglice zwrotnicy działały prawidłowo również w przypadku wystąpienia śniegu i lodu i ruch kolejowy nie został zakłócony. Zastosowana moc grzewcza 10-20 kW jest porównywalna do tej używanej w domu jednorodzinnym. Ogrzewane są następujące elementy: opornice, blokada napędu zwrotnicy, ruchome krzyżownice i iglice zwrotnicy. Czujnik pomiarowy wykrywa wszystkie istotne dane środowiskowe, takie jak opady i temperatura. Informacje te są gromadzone i badane w szafie sterowniczej. Ogrzewanie zwrotnicy włącza się tylko wtedy, gdy wymagają tego warunki pogodowe.

Zasilanie energią elektryczną pochodzi albo z publicznej sieci zasilającej, albo z systemu zasilania trakcji (napowietrznej linii jezdnej). Podczas zasilania przez napowietrzną linię jezdną należy wyposażyć odpowiednie ogniwa transformatorowe wysokiego napięcia: praca zgodnie z 5 zasadami bezpieczeństwa wymaga zastosowania m.in. wskaźników napięcia w celu sprawdzenia obecności napięcia oraz urządzeń uziemiających i zwierających.

Aby zapobiec wyłączeniom urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, będącym skutkiem wyładowań atmosferycznych, przepięć i zakłóceń elektromagnetycznych, należy opracować dobrze funkcjonującą strefową koncepcję ochrony odgromowej. Koncepcja taka umożliwia projektowanie, realizację i monitorowanie środków ochronnych. Wszystkie aspekty zewnętrznej ochrony odgromowej, uziemienia i ochrony przepięciowej są rozpatrywane całościowo i z uwzględnieniem ekonomicznie uzasadnionych kosztów, aby zapewnić niezawodną ochronę stosownych urządzeń, obiektów i instalacji.

Jako lider w dziedzinie ochrony odgromowej i przepięciowej firma DEHN wspiera wszystkie podmioty zaangażowane w budowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Renomowane firmy budujące te urządzenia od wielu lat pokładają zaufanie w wiedzę, doświadczenie i koncepcje ochrony DEHN.

 

Zalety rozwiązań DEHN do ochrony urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów:

  • wszystkie aspekty zewnętrznej ochrony odgromowej, uziemienia i ochrony przepięciowej są rozpatrywane całościowo i po kosztach, które są ekonomicznie uzasadnione
  • możliwość wystąpienia kosztownych zakłóceń i przestojów powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych i przepięć zostaje ograniczona
  • strefowa koncepcja ochrony odgromowej jest opracowywana indywidualnie i uwzględnia szczególne warunki i lokalne wymagania
Powrót na górę