Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Stellwerke
DEHN chroni komputerowe urządzenia zależnościowe

Ochrona odgromowa elektronicznych i cyfrowych urządzeń zależnościowych

Unikaj awarii instalacji i zakłóceń operacyjnych

 

Systemy sygnalizacji i sterowania są mózgiem i układem nerwowym sieci kolejowych. Ponieważ okablowanie tych systemów biegnie wzdłuż torów na odcinku wielu kilometrów, jest ono szczególnie narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Co jakiś czas uderzenia pioruna powodują awarie poszczególnych komponentów urządzeń zależnościowych, co skutkuje opóźnieniami i odwołaniami kursów pociągów.

Chociaż konwencjonalne urządzenia zależnościowe wykorzystujące przekaźniki mają wyższą wytrzymałość izolacyjną i dielektryczną, uszkodzenie systemu nie jest niczym niezwykłym. Wytrzymałość izolacji do 5 kV nie stanowi żadnej przeszkody nawet w przypadku niewielkich wyładowań. W związku z tym awaria jest tylko kwestią czasu. Problem ten jest jeszcze bardziej dotkliwy w przypadku komputerowych urządzeń zależnościowych. Ze względu na zastosowanie elementów elektronicznych o mniejszej wytrzymałości dielektrycznej wzrasta różnica między niską wytrzymałością dielektryczną systemu a wpływem napięcia udarowego pioruna. Innymi słowy – wytrzymałość izolacyjna samego systemu nie jest już wystarczająca.

Rozbudowa komputerowych urządzeń zależnościowych na dużą skalę ma na celu zapewnienie rozwiązań dla wielu przyszłych zadań, takich jak np. zapewnienie transgranicznego funkcjonowania systemu ETCS (European Train Control System, europejski system sterowania pociągiem). Główną zaletą komputerowych urządzeń zależnościowych opartych na adresowaniu IP jest przede wszystkim ustanowienie centralnych lokalizacji technicznych, gdzie zasilanie i dane są rozdzielone. Zwiększona podatność na przepięcia jest tu stałym problemem. Indywidualne środki ochronne mogą poprawić sytuację, ale nie zawsze prowadzą do pożądanych rezultatów, ponieważ rzadko się zdarza, aby projekt ochrony był kompleksowy.

Skuteczna ochrona wszystkich generacji urządzeń zależnościowych jest możliwa tylko dzięki konsekwentnej realizacji indywidualnej kompleksowej strefowej koncepcji ochrony odgromowej dla danego systemu. Musi ona uwzględniać wszystkie elementy systemu, takie jak np. sterowanie rozjazdów, rozwiązanie drogi przebiegu, systemy sygnalizacji i sterowania, itp. Wymagania dotyczące strefowej koncepcji ochrony odgromowej można również znaleźć w wytycznych "Ochrona odgromowa i przepięciowa systemów sygnalizacji i sterowania" wydanych przez Deutsche Bahn AG (DB-AG-Richtlinie 819.0808 „Blitz- und Überspannungsschutz von LST Anlagen”). Umożliwia ona zaprojektowanie, realizację i monitorowanie środków ochronnych. Wszystkie aspekty dotyczące zewnętrznej ochrony odgromowej, uziemienia i ochrony przepięciowej są rozpatrywane całościowo i z uwzględnieniem ekonomicznie uzasadnionych kosztów.

DEHN projektuje i dostarcza kompleksowe koncepcje ochrony dostosowane do konkretnych warunków istniejących w urządzeniach zależnościowych klienta – niezawodnie i z jednego źródła.

 

Zalety rozwiązań DEHN do ochrony urządzeń zależnościowych:

  • zoptymalizowane koszty materiałów i montażu dzięki racjonalnie zaplanowanej koncepcji ochrony
  • zapobieganie kosztownym zakłóceniom operacyjnym i awariom systemów spowodowanym przez wyładowania atmosferyczne i przepięcia
  • kompleksowa koncepcja ochrony dostosowana do specyficznych warunków konkretnych urządzeń zależnościowych
Powrót na górę