Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Zweckbauten
DEHN chroni budynki użyteczności publicznej

Utrzymanie ciągłości działania istotnych instalacji

Niezależnie od tego, czy są to nowoczesne stanowiska pracy, budynki biurowe czy obiekty handlowe - wszystkie one wymagają niezawodnego wyposażenia technicznego, aby spełniały swoją funkcję. Należy zapobiegać przestojom.

 

Inteligentne budynki, a tym samym nowoczesne środowiska pracy, zależą od wrażliwej techniki sieciowej: automatyki budynkowej, systemów KNX, oświetlenia LED i wrażliwych instalacji bezpieczeństwa, przesyłu danych lub komunikacji.

 

Wyładowania atmosferyczne i przepięcia stanowią zagrożenie dla ludzi, powodują przestoje oraz szkody w budynkach, a także są przyczną awarii wrażliwych urządzeń elektronicznych. Skutkuje to wysokimi kosztami wymiany i napraw oraz utratą ciągłości działania, np. gdy całe działy są sparaliżowane i nie są w stanie wykonywać swojej pracy.

Zapewnij bezawaryjną pracę budynków biurowych, administracyjnych i użyteczności publicznej dzięki skutecznym środkom ochrony odgromowej i przepięciowej.

Koncepcje ochrony - polecane produkty

Zapobiegaj niepotrzebnym zagrożeniom i wdrażaj skuteczną koncepcję ochrony, stosując następujące środki:

Powrót na górę