Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Bahnübergangs-Sicherungsanlagen
DEHN chroni samoczynne systemy przejazdowe

Ochrona przepięciowa samoczynnych systemów przejazdowych

Zarządzaj samoczynnymi systemami przejazdowymi w taki sposób, aby były bezpieczne i funkcjonowały niezawodnie

 

Przejazdy kolejowe są obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, punktami newralgicznymi, których ochrona wymaga maksymalnej niezawodności. Samoczynne systemy przejazdowe zapewniają bezpieczeństwo miejsc, w których linia kolejowa na tym samym poziomie przecina drogę lub ścieżkę

Nowoczesne systemy przejazdowe mogą być wbudowane w urządzenia zależnościowe lub mogą funkcjonować autonomicznie. Współcześnie są one wyposażone w pełni elektroniczną, wysokowydajną technikę sterowania i dlatego są szczególnie narażone na zakłócenia, takie jak bezpośrednie uderzenia pioruna lub przepięcia. Ponieważ przejazdy kolejowe są rozmieszczone na dużym obszarze, peryferyjne elementy systemu często znajdują się w znacznej odległości od nastawni. Udary wywołane uderzeniem pioruna mogą generować w pętlach przewodów i obwodach przełączających napięcie indukcyjne, które znacznie przekracza wytrzymałość izolacji urządzeń elektronicznych / elektrycznych.

Dzięki szerokiemu portfolio produktów z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, firma DEHN posiada optymalne warunki wstępne do tworzenia indywidualnych rozwiązań ochrony systemów przejazdowych. Aby zapewnić niezawodne działanie tych systemów podczas burz, firma DEHN we współpracy z producentami systemów przejazdowych i firmą DB Netz AG (zarządca infrastruktury kolejowej w Niemczech), opracowała specjalną koncepcję ochrony.

 

Zalety rozwiązań DEHN do ochrony samoczynnych systemów przejazdowych:

  • ochrona zdrowia i życia ludzkiego dzięki maksymalnemu bezpieczeństwu
  • laboratoryjnie przebadane rozwiązania ochrony, zatwierdzone przez niemiecki Federalny Urząd Kolejowy (Eisenbahn-Bundesamt)
  • maksymalna niezawodność systemów dzięki optymalnej ochronie urządzeń i komponentów
  • zdalna sygnalizacja stanu ograniczników i informacja o ewentualnej konieczności ich wymiany
Powrót na górę