Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Busladestationen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen
DEHN chroni stacje ładowania autobusów

Kompatybilne na przyszłość rozwiązania ochrony stacji ładowania pojazdów

Coraz więcej gminnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej pracuje nad nowymi koncepcjami transportu lokalnego. Zwykle częścią tego procesu jest zamiana autobusów z silnikiem diesla na autobusy elektryczne.

W takiej sytuacji wyładowania atmosferyczne, przepięcia i zwarcia łukowe stanowią zupełnie nowe wyzwanie. Stanowią zagrożenie dla dostępności infrastruktury transportowej i jej bezproblemowego działania.

Aby można było przestrzegać rozkładów jazdy autobusów i zapewnić bezpieczeństwo systemu, operacji transportowych oraz ludzi, niezbędna jest profesjonalna koncepcja ochrony - w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi i maksymalnej satysfakcji klienta.

Aby wszystko działało niezawodnie.

Zapewnij operacyjność pojazdów

Co może się wydarzyć? Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami i zwarciami łukowymi mogą być różne: od zakłóceń operacyjnych, takich jak odwołania kursów autobusów czy opóźnienia, po uszkodzenie pojazdu, a nawet infrastruktury ładowania.

Podsumowując: istnieje poważne ryzyko szkód finansowych i wizerunkowych, którym należy zapobiegać.

Celem jest ochrona instalacji, pojazdów oraz pracowników.

W szczególności oznacza to podjęcie działań, które mają na celu ochronę:

  • infrastruktury ładowania w zajezdni i ładowania okazjonalnego
  • pracowników podczas wykonywania prac utrzymaniowych lub w przypadku awarii
  • systemów ładowania przewodowego lub systemów ładowania dachowego (za pomocą pantografów), a przy tym należy zwracać uwagę na systemy informatyczne i łączności.

 

Są to złożone zagadnienia, które stanowią zupełnie nowe wyzwania nawet dla ekspertów.

Czym jest kompleksowa koncepcja ochrony?

Aby jak najlepiej chronić złożony system infrastruktury ładowania i pojazdów przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne, przepięcia i zwarcia łukowe, konieczne są skoordynowane działania.

Zewn. ochrona odgromowa...

Äußerer Blitzschutz mit DEHN

...powierzchni zadaszonych i konstrukcji budynku

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne jest rozmieszczone tak, aby cała instalacja znajdowała się w obszarze chronionym. W przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna prąd piorunowy jest bezpiecznie odprowadzany do instalacji uziemiającej przez przewody odprowadzające bez niebezpiecznego iskrzenia.

Ochrona przepięciowa...

Überspannungsschutz mit DEHN

...linii zasilających i przesyłu danych

W stacjach ładowania, rozdzielnicach głównych niskiego napięcia oraz w systemach sterowania i komunikacji - do ochrony wrażliwych komponentów infrastruktury ładowania i podłączonego autobusu elektrycznego.

Uziemienie wyrównawcze...

Potentialausgleich mit DEHN

...całej instalacji

Niskoimpedancyjna instalacja uziemiająca w formie sieci

Prąd piorunowy jest rozprowadzany w ziemi w sposób kontrolowany; wartości niebezpiecznych przepięć są zredukowane. Unika się napięć krokowych i dotykowych, które są niebezpieczne dla ludzi.

Ochrona przed łukiem elektr. ...

Störlichtbogenschutz mit DEHN

...ludzi i instalacji

Maksymalne bezpieczeństwo osobiste: dzięki środkom ochrony indywidualnej przetestowanym pod kątem odporności na łuk elektryczny.

Maksymalna ochrona instalacji i optymalna dostępność: dzięki aktywnemu systemowi ochrony przed łukiem elektrycznym do stosowania w instalacji rozdzielnicy niskiego napięcia.

 

Ochrona przepięciowa infrastruktury ładowania pojazdów

Dzięki tym produktom ochronisz infrastrukturę ładowania pojazdów i oraz pojazdy do niej podłączone przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przepięcia.

Surge protection concept for e-mobility bus charging stations

Zewnętrzna ochrona odgromowa | Uziemienie i wyrówananie potencjałów

Tutaj znajdziesz odpowiednie produkty niezbędne do zbudowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego oraz do ochrony w zakresie uziemienia i wyrównania potencjałów.

External lightning protection, earthing, equipotential bonding for e-mobility bus charging stations
Powrót na górę