Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN arc fault protection FAQ
FAQ – inteligentna energia (smart energy)

FAQ – inteligentna energia (smart energy)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące inteligentnej energii (smart energy)

 

Pytanie: Jak należy rozumieć pojęcie "inteligentna energia"?
Odpowiedź: W przyszłości instalacje służące do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia będą bardziej złożone i elastyczne niż obecnie. Nowe zagadnienia, takie jak inteligentne sieci (smart grid), inteligentne sytemy opomiarowania (smart metering) i inteligentny dom (smart home) wymagają innowacyjnych rozwiązań. Ponadto zwiększenie udziału rozproszonych odnawialnych źródeł energii wraz z centralnymi elektrowniami, jak również systemami magazynowania energii i inteligentnymi technologiami wymaga zaufanego i skoordynowanego całościowego systemu. Taka sieć wzajemnych połączeń na rynku energetycznym określana jest także jako inteligentna energia (smart energy).

 

Pytanie: Czy inteligentna energia jest tym samym, co inteligentne systemy opomiarowania?
Odpowiedź: Nie, przyszłe sieci elektryczne to nie tylko "inteligentne liczniki"! Inteligentna energia swoim zakresem obejmuje także kompleksowe rozwiązania i zagadnienia, takie jak inteligentne stacje trafo, systemy monitoringu i zdalnego sterowania, regulowane transformatory rozdzielcze, sterowniki napięcia wzdłużnego, systemy magazynowania energii, efektywność energetyczna, koncentratory danych, itd.

 

Pytanie: Jakie normy należy stosować w celu ochrony stacji transformatorowych przed skutkami uderzenia pioruna i przepięć?Odpowiedź: Poniższe normy z serii IEC 62305 można stosować jako podstawę dla koncepcji ochrony:

  • IEC 62305-2,
  • IEC 62305-3,
  • IEC 62305-4,
  • dodatkowo normy IEC 60364-1:2005, a szczególnie IEC 60364-4-44:2001, opisują sposób ochrony instalacji elektrycznych w przypadku przepięć pochodzenia atmosferycznego, które są przenoszone przez instalację zasilającą, a także przepięć spowodowanych przez operacje łączeniowe.

 

Pytanie: Jak duże jest ryzyko uderzenia pioruna w stację transformatorową?
Odpowiedź: Ze względu na niewielką konstrukcję typowej stacji transformatorowej ryzyko bezpośredniego uderzenia pioruna jest niewielkie, szczególnie w przypadku zwartej zabudowy. Stąd też wyładowania pobliskie i odległe są statystycznie najbardziej prawdopodobne i dlatego są najczęstszymi rodzajami uderzenia pioruna. W przypadku dużych lub odseparowanych stacji w narażonych lokalizacjach wymagana jest indywidualna ocena.

 

Pytanie: Które obszary stacji transformatorowej muszą być chronione?
Odpowiedź: Obszary instalacji zasilających i systemów informatycznych wymagające ochrony to na przykład: transformator / regulowany transformator rozdzielczy, rozdzielnica główna niskiego napięcia, systemy monitorowania i telekontroli, inne inteligentne urządzenia, itd.

 

Pytanie: W jaki sposób zakłócenia wnikają do stacji transformatorowej?
Odpowiedź: W celu zabezpieczenia stacji i jej systemów, zawsze należy chronić napięcie zasilania, a w przypadku transmisji sygnałów światłowodowych z kablem należy również chronić interfejs komunikacyjny. To samo dotyczy techniki transmisji z antenami zewnętrznymi, gdzie spodziewane są tylko przepięcia powstałe wskutek wyładowania atmosferycznego. Przewodzone impulsy zakłócające mogą wniknąć do stacji poprzez stronę wysokiego i niskiego napięcia lub przez przewodowe interfejsy komunikacyjne. W tym ostatnim przypadku może wystąpić bezpośrednie lub pobliskie uderzenie pioruna w pobliżu przewodów.

 

Pytanie: Jakich produktów DEHN można użyć w branży inteligentnej energii?
Odpowiedź: Produkty z grupy Red/Line zapewniają ochronę odgromową i przepięciową instalacji zasilających, a produkty z grupy Yellow/Line chronią systemy informatyczne. Ponadto dostępne są elementy zewnętrznego urządzenia odgromowego oraz sprzęt bezpieczeństwa do prac pod napięciem. A to wszystko z jednego źródła...

 

Pytanie:  Czy należy wymienić ogranicznik przepięć po każdym zadziałaniu?
Odpowiedź: Nie! Ograniczniki przepięć DEHN potrafią wielokrotnie odprowadzać prądy piorunowe. Zostało to udowodnione w toku licznych badań laboratoryjnych i potwierdzone wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

 

Wciąż masz pytania w tym temacie? Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi.

Powrót na górę