Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lightning threatens city
Informacje podstawowe

Piorun - niesamowicie piękne, choć niebezpieczne zjawisko

Piorun i jego niszczycielska moc od zawsze fascynowały ludzi...

Piorun jest zjawiskiem niesamowitym i fascynującym. Ludzkość już od zarania dziejów zajmuje się tym fenomenem. Grecy, Rzymianie i Germanie postrzegali go jako kaprys Zeusa, Jowisza lub Donara (Thora). Przez długi czas ogromna siła burzy była kojarzona z mocami nadprzyrodzonymi, a ludzie czuli się bezradni wobec tej potęgi. Dopiero w epoce Oświecenia, wraz z rozwojem technologii, to zjawisko zostało po raz pierwszy naukowo zbadane. W 1752 amerykański mąż stanu i wynalazca - Benjamin Franklin - udowodnił w niebezpiecznym doświadczeniu z latawcem, że piorun jest wyładowaniem elektrycznym.

Statystki meteorologiczne wskazują, że każdego dnia na całym świecie pojawia się około 9 miliardów błyskawic, przede wszystkim w klimatach tropikalnych. Chociaż ten spektakl natury obserwowany przez nas na niebie jest tak piękny, iż zapiera dech w piersiach, współcześnie wciąż wiele ludzi odczuwa lęk przed burzą z piorunami. Nie bez powodu: co roku wśród ludzi i  zwierząt odnotowuje się liczne przypadki śmiertelne lub obrażenia ciała będące następstwem uderzenia pioruna. Większość z tych wypadków jest spowodowana brakiem wiedzy i - co za tym idzie - nieodpowiednim zachowaniem. Należy więc odpowiednio przygotować się na niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą burza z piorunami.

Można doskonale chronić się przed negatywnymi skutkami uderzenia pioruna w budynek, montując na nim urządzenie piorunochronne firmy DEHN. Będąc wiodącym producentem elementów i urządzeń do ochrony odgromowej, chętnie służymy informacjami i poradami na temat skutecznej ochrony ludzi i mienia.

Urządzenie piorunochronne

Zadaniem urządzenia piorunochronnego jest ochrona obiektów przed pożarem lub uszkodzeniem mechanicznym, zaś ludzi przebywających w budynkach - przed obrażeniami lub śmiercią.

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przepięciowej

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przepięciowej umożliwia planowanie, wdrażanie i monitorowanie środków ochronnych. W tym celu budynek jest podzielony na strefy o różnych potencjałach ryzyka.

Normy

Wykaz aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej

Przepięcia

Przepięcia pojawiają się w instalacjach wskutek bezpośredniego lub pobliskiego uderzenia pioruna, a także w wyniku operacji łączeniowych. Stanowią one poważne zagrożenie dla niezakłóconego funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Uziomy fundamentowe i otokowe

Zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych, działająca instalacja uziemiająca jest warunkiem wstępnym skutecznej ochrony ludzi przed niebezpiecznymi wysokimi napięciami oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach.

Instalacja uziemiająca jest niezbędna, aby prawidłowo funkcjonowały:

  • instalacja elektryczna (zasilanie),
  • systemy elektroniczne (systemy informatyczne i przesyłu danych),
  • funkcjonalne wyrównanie potencjałów,
  • urządzenie piorunochronne (LPS),
  • ochrona przed przepięciami,
  • kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
  • uziemienie anteny.

Gdy uderza piorun

Dowiedz się jak powstają pioruny i jakie są jego rodzaje. W naszym folderze pt. "Gdy uderza piorun" przeczytasz o tym, jak chronić ludzi i mienie przed skutkami działania tego niszczycielskiego żywiołu.

Zasady bezpieczeństwa podczas burzy

Piorun to niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do zniszczenia istotnej infrastruktury. Także życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone skutkami wyładowań atmosferycznych. Dowiedz się, jak prawidłowo zachować się podczas burzy.

Porażenie piorunem - pierwsza pomoc

Piorun to groźny żywioł, który może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia. W przypadku porażenia piorunem należy wezwać pogotowie ratunkowe i niezwłocznie wdrożyć pierwszą pomoc przedmedyczną.

Powrót na górę