Your dashboard services.
Register to access all tools.

Porażenie piorunem - pierwsza pomoc

Jak rozpoznać obrażenia spowodowane porażeniem prądem piorunowym?

Poszkodowani w wyniku porażenia prądem piorunowym bardzo często tracą przytomność. U znacznej części osób mogą pojawić się objawy wstrząsu: bladość skóry, obwodowa sinica, przyspieszone tętno niewyczuwalne na kończynach, spadek ciśnienia tętniczego. Poszkodowani są często sparaliżowani, mogą przejawiać zaburzenia słuchu i wzroku, są oszołomieni. W miejscu rażenia często występują charakterystyczne oparzenia w formie drzewkowatych sinawo-czerwonych lub brunatnych pasm - tzw. figury piorunowe (figury Lichtenberga). Zawsze należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem zatrzymania oddechu i krążenia. W takiej sytuacji niezbędna jest szybka pomoc. Należy niezwłocznie wezwać pogotowie pod numerem 112 i udzielić rannemu pierwszej pomocy.

Jakie czynności mogą uratować życie osobie porażonej przez piorun?

Nie czekaj z udzieleniem pierwszej pomocy na przyjazd służb ratunkowych! Upewnij się, czy jest bezpiecznie, załóż rękawiczki ochronne i oceń przytomność poszkodowanego.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej. Oparzenia zakryj sterylnym opatrunkiem i schładzaj. Bez przerwy kontroluj czynności oddechowe i puls rannego. Utrzymuj kontakt z poszkodowanym i wspieraj go psychicznie.

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub też nie można wyczuć pulsu (najlepszym miejscem badania tętna są tętnice szyjne zewnętrzne - biegną one na szyi, tuż obok krtani po stronie prawej lub lewej), połóż go płasko na plecach, odchyl głowę do tyłu i natychmiast rozpocznij reanimację (masaż serca i sztuczne oddychanie). Naprzemiennie wykonuj 30 uciśnięć klatki piersiowej skrzyżowanymi dłońmi (do ok. 5 cm ugięcia mostka), a następnie 2 wdechy, aż do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.

Oparzenia zakryj sterylnym opatrunkiem i schładzaj. Cały czas obserwuj rannego, nie popadaj w panikę. Do czasu przybycia lekarza lub ratownika medycznego spokojnie przemawiaj do osoby poszkodowanej.

Spowolnienie narastania objawów wstrząsu możesz uzyskać, tamując masywne krwawienia oraz unosząc kończyny dolne ku górze.

Fachowa pierwsza pomoc

Szczegółowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy znajdziesz na stronach Polskiego Czerwonego Krzyża.

Powrót na górę