Urządzenie piorunochronne

Schemat urządzenia piorunochronnego

Zadaniem urządzenia piorunochronnego (LPS - lightning protection system) jest ochrona obiektów przed pożarem lub uszkodzeniem mechanicznym, zaś ludzi przebywających w budynkach - przed obrażeniami lub śmiercią.

Funkcje zewnętrznego urządzenia piorunochronnego

  • przejmowanie bezpośrednich uderzeń pioruna za pomocą układu zwodów
  • bezpieczne odprowadzanie prądu pioruna do ziemi za pomocą przewodów odprowadzających
  • rozprowadzenie prądu pioruna w ziemi poprzez instalację uziemiającą

Funkcje wewnętrznego urządzenia piorunochronnego

  • zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych przeskoków iskrowych wewnątrz budynku poprzez wyrównanie potencjałów lub poprzez zachowanie bezpiecznego odstępu separującego pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a innymi częściami przewodzącymi wewnątrz budynku

Połączenia wyrównawcze

Piorunowe połączenie wyrównawcze redukuje różnice potencjałów spowodowane przepływem prądu pioruna. Uzyskuje się to przez połączenie wszystkich przewodzących części instalacji bezpośrednio za pomocą przewodów lub poprzez urządzenia ochrony przepięciowej (SPD).

Elementy składowe urządzenia piorunochronnego

Elementy urządzenia piorunochronnego

Zgodnie z normą EN/IEC 62305 urządzenie piorunochronne składa się z następujących elementów:

  • układ zwodów,
  • przewody odprowadzające,
  • instalacja uziemiająca,
  • odstępy separujące,
  • połączenia wyrównawcze.

Klasy LPS

Cztery klasy urządzenie piorunochronnego I, II, III i IV określa się na podstawie zestawu zasad konstrukcyjnych, w tym wymagań dotyczących wymiarów, zgodnie z odpowiednim poziomem ochrony odgromowej. Każdy taki zestaw obejmuje wytyczne zależne od klasy (np. promień toczącej się kuli, szerokość oczek sieci) oraz niezależne od klasy (np. przekroje, materiały).

Aby zapewnić nieprzerwaną dyspozycyjność zaawansowanych systemów informatycznych także w przypadku bezpośredniego trafienia pioruna, konieczne są dodatkowe środki, które uzupełniają urządzenie piorunochronne, celem zapewnienia ochrony przed przepięciami.