Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN Fundamenterder
Uziemienie: podstawa bezpieczeństwa i funkcjonalności

Uziomy fundamentowe i otokowe

Zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych, działająca instalacja uziemiająca jest warunkiem wstępnym skutecznej ochrony ludzi przed niebezpiecznymi wysokimi napięciami oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach.

Instalacja uziemiająca jest niezbędna, aby prawidłowo funkcjonowały:

 • instalacja elektryczna (zasilanie),
 • systemy elektroniczne (systemy informatyczne i przesyłu danych),
 • funkcjonalne wyrównanie potencjałów,
 • urządzenie piorunochronne (LPS),
 • ochrona przed przepięciami,
 • kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
 • uziemienie anteny.

Nowy budynek: podstawowe elementy instalacji uziemiającej

 • A - uziom fundamentowy i otokowy
 • B - główna szyna uziemiająca i wypust uziemiający
 • C - przyłącza do zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS)

 

Wskazówka

Zachowaj elastyczność poprzez instalację wypustów uziemiających przyłączanych do zewnętrznego urządzenia piorunochronnego już w początkowej fazie prac budowlanych. Umożliwia to łatwiejszą i tańszą modernizację zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.

Wymagania normatywne uziomów fundamentowych i otokowych

Bezpieczną i opłacalną instalację uziemiającą można wykonać za pomocą uziomów fundamentowych lub otokowych, które zachowają skuteczną przez cały okres użytkowania budynku.

Jeśli w budynku zainstalowane jest urządzenie piorunochronne, należy przestrzegać rozszerzonych wymagań normy EN 62305-3.

Uziom fundamentowy

Uziomy fundamentowe montuje się jako zamknięty otok w fundamentach ścian zewnętrznych budynku.

W przypadku dużych budynków należy pamiętać o dodatkowych połączeniach krzyżowych o wielkości oczek maksymalnie 20 x 20 m.

Projektowanie

 

Staranne zaprojektowanie i wykonanie uziomu fundamentowego ma kluczowe znaczenie, ponieważ błędów nie można skorygować po związaniu betonu. Dlatego tak ważne jest, aby architekt, firma budowlana, elektryk i firma elektroinstalacyjna wspólnie uzgodnili zakres prac na etapie projektowania.

 

Wykonanie

Uziomy fundamentowe są instalowane w fundamencie betonowym i przykryte co najmniej 5-centymetrową warstwą betonu w celu zabezpieczenia przed korozją. Jednak z powodu różnych przyczyn konstrukcyjnych (np. w przypadku budynku wykonanego z wodoodpornego betonu) może powstać problem z ciągłością takiego uziemienia (fundamenty o zwiększonej rezystancji uziemienia). W takim przypadku należy zainstalować uziom otokowy odporny na korozję.

W Niemczech podczas projektowania i wykonywania uziomów fundamentowych, a także tworzenia ich dokumentacji należy stosować normę DIN 18014.

Uziom otokowy

Uziomy otokowe stosowane są w przypadku zwiększonej rezystancji uziemienia (np. budynek z betonu wodoszczelnego lub izolacja obwodowa).

Projektowanie

 

Na etapie projektowania uziomów fundamentowych należy wziąć pod uwagę funkcje specjalne, np.

 

 • podłączenie do poszczególnych fundamentów
 • montaż uziomu otokowego poniżej izolujących warstw podłoża.

Wykonanie

Uziomy otokowe są instalowane w ziemi jako zamknięty otok wokół obiektu. W przypadku dużych budynków należy pamiętać o dodatkowych połączeniach krzyżowych o wielkości oczek maksymalnie 20 x 20 m. Jeśli planowane jest urządzenie piorunochronne (LPS), rozmiar oczek należy zmniejszyć do 10 x 10 m.

W Niemczech podczas projektowania i wykonywania uziomów otokowych, a także tworzenia ich dokumentacji należy stosować normę DIN 18014.

Istniejący budynek

Modernizacja i remont instalacji uziemiającej

 

Działająca instalacja uziemiająca zapewnia bezpieczeństwo budynku i jest warunkiem wstępnym ochrony ludzi - nawet w istniejących budynkach. Podczas prac modernizacyjnych można zastosować uziomy prętowe lub uziomy otokowe.

 

Do pobrania

Katalog online

Uziemienie - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • Uziom otokowy czy fundamentowy?
 • Jaki jest wymagany rozmiar oka sieci?
 • Jakie należy zachować odstępy od krawędzi obiektu?
 • Jakich zasad należy przestrzegać w przypadku budynków z płytami fundamentowymi?

... Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uziemienia.

Contact

Masz pytania?

DEHN POLSKA sp. z o.o.

Phone: +48 22 299-60-40 do 41

Powrót na górę