Normy

Normy dotyczące ochrony odgromowej

 • PN-EN 61400-24:2010 Turbozespoły wiatrowe – Część 24: Ochrona odgromowa
 • PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
 • PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
 • PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
 • PN-EN 62561-1:2017 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
 • PN-EN 62561-2:2018 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
 • PN-EN 62561-3:2017 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)
 • PN-EN 62561-4:2018 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) – Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów
 • PN-EN 62561-5:2018 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) – Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień
 • PN-IEC 62561-6:2018 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) – Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)
 • PN-IEC 62561-7:2018 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) – Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień

 

Normy dotyczące ochrony przepięciowej

 • PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego – Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych
 • PN-EN 50550:2011 Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego
 • PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
 • PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
 • N-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami
 • PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
 • PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań
 • PKN-CLC/TS 61643-12:2007 Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Selection and application principles
 • PN-EN 61643-21:2004 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych – Wymagania eksploatacyjne i metody badań

Wszystkie normy można nabyć w sklepie internetowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.