Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uziemienie domów jednorodzinnych bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS)

Zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych, działająca instalacja uziemiająca jest warunkiem wstępnym skutecznej ochrony ludzi przed niebezpiecznymi wysokimi napięciami oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach.

Projekt i wykonanie instalacji uziemiającej mają kluczowe znaczenie. Realizując koncepcję uziemienia, np. w postaci uziomu fundamentowego, nie ma możliwości wprowadzenia zmian po związaniu betonu. Błędów i zaniedbań powstałych na etapie budowy nie można skorygować później, a przynajmniej - nie bez dużego wysiłku i kosztów.

Polecane produkty

Earthing concept for single-family houses Ring earth electrode Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Uziom fundamentowy

Drut okrągły

Drut stalowy zgodny z EN 62561-2, z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 50 µm (około 350 g/m2), do urządzeń piorunochronnych i instalacji uziemiających.

Płaskownik

Płaskownik stalowy (St/tZn) zgodny z EN 62561-2, z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 70 µm (około 500 g/m2), do urządzeń piorunochronnych i instalacji uziemiających.

Zacisk do drutu zbrojeniowego

Zacisk łączący przebadany zgodnie z EN 62561-1, do łączenia prętów zbrojeniowych w sieć lub przyłączania prętów zbrojeniowych do drutu okrągłego. Zaciski do prętów zbrojeniowych umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie komponentów do uziemiania z elementami zbrojenia bez konieczności użycia narzędzi.

Zacisk do drutu zbrojeniowego / płaskownika

Zacisk połączeniowy przebadany zgodnie z EN 62561-1, do łączenia prętów zbrojeniowych w sieć lub przyłączania prętów zbrojeniowych do płaskowników. Zaciski do prętów zbrojeniowych umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie komponentów do uziemiania z elementami zbrojenia bez konieczności użycia narzędzi.

 

Zacisk kabłąkowy do zbrojenia z klamrą dociskową

Zacisk kabłąkowy zgodny z EN 62561-1, do łączenia drutu okrągłego i płaskowników w fundamencie betonowym lub przyłączania prętów zbrojeniowych do płaskowników i drutu okrągłego.

Zacisk łączący

Zacisk połączeniowy (St/tZn) zgodny z EN 62561-1, do przyłączania prętów zbrojeniowych do płaskowników. Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych.

Zacisk krzyżowy z przekładką, do drutu i płaskownika

Zacisk krzyżowy zgodny z EN 62561-1, do połączeń naziemnych i podziemnych drutu okrągłego i płaskowników. Wersja z przekładką i śrubami M8.

 

Uszczelka wodoszczelna

Do przepustów wodoszczelnych płyt / ścian fundamentowych (np. biała wanna). Wersja wodoszczelna może być nakładana na przewody okrągłe za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Próba ciśnienia wody do 1 bara na głębokości instalacji 10 m w stojącej wodzie, dodatkowo testowana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar zgodnie z EN 62561-5.

Uszczelka wodoszczelna

Do przepustów wodoszczelnych płyt / ścian fundamentowych (np. biała wanna). Wersja wodoszczelna może być nakładana na płaskowniki za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Próba ciśnienia wody do 1 bara na głębokości instalacji 10 m w stojącej wodzie, dodatkowo testowana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar zgodnie z EN 62561-5.

B - Uziom otokowy

Drut okrągły

Drut ze stali nierdzewnej (V4A), Ø10 mm, zgodny z EN 62561-2, do urządzeń piorunochronnych, instalacji uziemiających oraz połączeń wyrównawczych.

Zacisk krzyżowy

Zacisk krzyżowy ze stali nierdzewnej (V4A), średnica drutu 8-10 mm / szerokość płaskownika 30 mm, zgodny z EN 62561-1, do połączeń naziemnych i podziemnych drutu okrągłego i płaskowników. Wersja z przekładką i śrubami M8.

 

Taśma antykorozyjna

Do zabezpieczania połączeń naziemnych i podziemnych, do stosowania w gruncie zgodnie z DIN 30672.

 

C - Główne wyrównanie potencjałów

Wypust uziemiający

Wypust uziemiający ze stali nierdzewnej (V4A) zgodny z EN 62561-1, do bezkorozyjnego podłączenia przewodu odprowadzającego np. do zbrojenia budynków lub instalacji uziemiającej, do ochronnego / funkcjonalnego wyrównania potencjałów, montaż w szalunku.

Szyna wyrównawcza

Szyna wyrównawcza K12 zgodnie z EN 62561-1, do ochronnego / funkcjonalnego wyrównania potencjałów zgodnie z EN 60364-4-41/EN 60364-5-54 (główna szyna uziemiająca, GSU) oraz piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z EN 62305-3.

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem

Do przyłączania drutu okrągłego i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10/12. Nadaje się także do montażu na tylnej części wypustu (bez osi), np. do przyłączenia płaskownika.

Wspornik

Wspornik z zaciskiem ze szczelinami, do mocowania drutu okrągłego. Może być stosowany do różnych materiałów, m.in. Al, stal nierdzewna, St/tZn i Cu, sztywne prowadzenie przewodu. Wersja z gwintem wewnętrznym, wstępnie zmontowana za pomocą śruby, plastikowej podstawki i kołka.

Powrót na górę