Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uziemienie budynków przemysłowych

Zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych, działająca instalacja uziemiająca jest warunkiem wstępnym skutecznej ochrony ludzi przed niebezpiecznymi wysokimi napięciami oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach.

Projekt i wykonanie instalacji uziemiającej mają kluczowe znaczenie. Realizując koncepcję uziemienia, np. w postaci uziomu fundamentowego, nie ma możliwości wprowadzenia zmian po związaniu betonu. Błędów i zaniedbań powstałych na etapie budowy nie można skorygować później, a przynajmniej - nie bez dużego wysiłku i kosztów.

Polecane produkty

DEHN schützt Industriegebäude - Erdung Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Uziom fundamentowy

Drut okrągły, St/tZn, Ø10 mm

Drut stalowy zgodny z EN 62561-2, z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 50 µm (około 350 g/m2), do urządzeń piorunochronnych i instalacji uziemiających.

Płaskownik, St/tZn

Płaskownik stalowy (St/tZn) zgodny z EN 62561-2, z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 70 µm (około 500 g/m2), do urządzeń piorunochronnych i instalacji uziemiających.

Zacisk do drutu zbrojeniowego DEHNclip

Zacisk łączący przebadany zgodnie z EN 62561-1, do łączenia prętów zbrojeniowych w sieć lub przyłączania prętów zbrojeniowych do drutu okrągłego. Zaciski do prętów zbrojeniowych umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie komponentów do uziemiania z elementami zbrojenia bez konieczności użycia narzędzi.

Zacisk do drutu zbrojeniowego DEHNclip 10 mm / płaskownika 30 x 3-4

Zacisk połączeniowy przebadany zgodnie z EN 62561-1, do łączenia prętów zbrojeniowych w sieć lub przyłączania prętów zbrojeniowych do płaskowników. Zaciski do prętów zbrojeniowych umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie komponentów do uziemiania z elementami zbrojenia bez konieczności użycia narzędzi.

Zacisk MAXI MV

Zacisk MAXI SN (St/tZn) do łączenia prętów zbrojeniowych z drutem okrągłym w formie połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych. Zakres zacisku: 8-16 / 15-25 mm.

Uszczelka wodoodporna do drutu okrągłego

Do przepustów wodoszczelnych płyt / ścian fundamentowych (np. biała wanna). Wersja wodoszczelna może być nakładana na przewody okrągłe za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Próba ciśnienia wody do 1 bara na głębokości instalacji 10 m w stojącej wodzie, dodatkowo testowana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar zgodnie z EN 62561-5.

Uszczelka wodoodporna do płaskownika

Do przepustów wodoszczelnych płyt / ścian fundamentowych (np. biała wanna). Wersja wodoszczelna może być nakładana na płaskowniki za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Próba ciśnienia wody do 1 bara na głębokości instalacji 10 m w stojącej wodzie, dodatkowo testowana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar zgodnie z EN 62561-5.

B - Uziom otokowy

Drut okrągły, stal nierdzewna (V4A), Ø10 mm

Drut ze stali nierdzewnej (V4A), Ø10 mm, zgodny z EN 62561-2, do urządzeń piorunochronnych, instalacji uziemiających oraz połączeń wyrównawczych.

Zacisk krzyżowy, stal nierdzewna (V4A)

Zacisk krzyżowy ze stali nierdzewnej (V4A), średnica drutu 8-10 mm / szerokość płaskownika 30 mm, zgodny z EN 62561-1, do połączeń naziemnych i podziemnych drutu okrągłego i płaskowników. Wersja z przekładką i śrubami M8.

Taśma antykorozyjna

Do zabezpieczania połączeń naziemnych i podziemnych, do stosowania w gruncie zgodnie z DIN 30672.

Wodoszczelny przepust ścienny do budynków z betonu wodoszczelnego

Do prowadzenia przewodów uziemiających / wyrównawczych przez ściany betonowe (wodoszczelne), regulowany prętem gwintowanym M10. Wersja do montażu w szalunku z barierą wodną i podwójnym gwintem M10/12. Próba ciśnienia do 1 bara na głębokości instalacji 10 m w stojącej wodzie, dodatkowo testowany sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar zgodnie z EN 62561-5.

C - Główne wyrównanie potencjałów

Wypust uziemiający, stal nierdzewna (V4A)

Wypust uziemiający ze stali nierdzewnej (V4A) zgodny z EN 62561-1, do bezkorozyjnego podłączenia przewodu odprowadzającego np. do zbrojenia budynków lub instalacji uziemiającej, do ochronnego / funkcjonalnego wyrównania potencjałów, montaż w szalunku.

Szyna wyrównawcza, stal nierdzewna (V4A)

Szyna wyrównawcza bez osłony, ze stali nierdzewnej, ze śrubami M10, 10 zacisków. Szyna wyrównawcza zgodna z EN 62561-1, do ochronnego i funkcjonalnego wyrównania potencjałów zgodnie z EN 60364-4-41/EN 60364-5-54 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z EN 62305-3.

Łącznik UNI KS, stal nierdzewna (V4A)

Łącznik zgodny z EN 52561-1, do połączeń przenoszących prąd piorunowy, do łączenia drutu okrągłego z m.in. profilami płaskimi, obejmami rur spustowych lub innymi elementami urządzenia piorunochronnego. Jednoczęściowy, ze stali nierdzewnej (V4A), ze śrubą, nakrętką M10 i prowadnicą.

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem

Do przyłączania drutu okrągłego i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10/12. Nadaje się także do montażu na tylnej części wypustu (bez osi), np. do przyłączenia płaskownika.

Łącznik wypustu uziemiającego

Łącznik przykręcany do wypustu uziemiającego do podłączenia np. szyny wyrównawczej, do uniwersalnego zastosowania z przyłączami M10 i M12. Do łączenia drutu okrągłego, np. za pomocą łącznika KS (nr kat. 301 019) lub płaskownika za pomocą śrub i nakrętek M10.

Powrót na górę