Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects solar parks
DEHN chroni farmy fotowoltaiczne

Ochrona wolnostojących instalacji fotowoltaicznych (farm fotowoltaicznych)

Ochrona przed wyładowaniami bezpośrednimi i przepięciami

Urządzenie piorunochronne dla instalacji wolnostojących (farm fotowoltaicznych) ma dwa główne cele:

  • ochrona obszaru elektrowni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne,
  • ochrona modułów, falowników i systemów monitorowania przed skutkami impulsów elektromagnetycznych.

Wielkość inwestycji jest wysoka, dlatego operatorzy wymagają stałej dostępności instalacji. Stąd też ryzyko związane z wyładowaniami atmosferycznymi należy obliczyć zgodnie z normą IEC 62305-2. Wyniki takiej analizy ryzyka stanowią podstawę do zaprojektowania urządzenia piorunochronnego.

 

Ryzyko dla istniejących instalacji

Istniejące instalacji często są niedostatecznie chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna i przepięciami. Oferujemy odpowiednie produkty do modernizacji instalacji i chętnie pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie - skontaktuj się z nami.

Farmy fotowoltaiczne - możliwe konfiguracje

Zasadniczo występują dwie możliwe konfiguracje farmy fotowoltaicznej:

  1. instalacja z falownikiem centralnym - szczegóły,

  2. instalacja z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi - szczegóły.

Instalacja z falownikiem centralnym

Przykład 1

W przypadku instalacji fotowoltaicznej z falownikiem centralnym kable DC są ułożone w terenie. Co należy wziąć pod uwagę przy doborze ograniczników przepięć (SPD)?

W momencie bezpośredniego uderzenia pioruna w panele fotowoltaiczne, rozciągnięte kable DC służą jako przewody wyrównawcze pomiędzy "lokalnym" potencjałem ziemi panelu fotowoltaicznego i "zdalną" powierzchnią wyrównania potencjału w transformatorze zasilającym / falowniku centralnym. Do ochrony instalacji elektrycznych w elektrowniach PV - ze względu na spodziewane częściowe prądy pioruna w przewodach DC - należy użyć ograniczników przepięć typu 1.

central inverter technology A - DEHNcombo YPV SCI A - DEHNcombo YPV SCI C - DEHNshield C - DEHNshield D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU E - DEHNpatch CLE IP 66 F - UNI earthing clamps/saddle clamps G - Angled air-termination rod

Wymagania i uwagi normatywne:

Dodatek 5 do normy DIN EN 62305-3 zawiera informacje nt. minimalnej zdolności do odprowadzania prądów udarowych, jaką powinny posiadać kombinowane ograniczniki przepięć typu 1  stosowane do ochrony wolnostojących instalacji fotowoltaicznych w przypadku klasy LPS III i instalacji uziemiającej o rozmiarze oczek 20 x 20 m. Wartości podane w tej normie muszą być przestrzegane przy wyborze odpowiedniego SPD typu 1 do stosowania po stronie DC.

Kompleksowa ochrona elementów elektronicznych

Kombinowane ograniczniki przepięć typu 1 + typu 2 są instalowane na wejściu DC do falowników i w skrzynkach przyłączeniowych generatora. Ponadto kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 jest używany do ochrony falownika centralnego po stronie AC. Interfejsy danych są również chronione odpowiednimi ogranicznikami przepięć.

Ochrona przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi

Układy zwodów służą do ochrony paneli PV i budynku operacyjnego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Zwody pionowe często są mechanicznie przymocowane do metalowych ram, na których zamontowane są moduły PV.

Instalacja z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi

Przykład 2

W przypadku instalacji fotowoltaicznej z rozproszonymi falownikami łańcuchowymi większość kabli zasilających instaluje się po stronie AC.

W momencie bezpośredniego uderzenia pioruna kable AC służą jako przewody wyrównawcze pomiędzy "lokalnym" potencjałem ziemi panelu fotowoltaicznego i "zdalną" powierzchnią wyrównania potencjału w transformatorze zasilającym.

Dlatego też po stronie AC stosuje się ograniczniki przepięć typu 1. Po stronie DC falownika łańcuchowego wystarczy użyć ograniczników przepięć typu 2, gdyż zasadniczo ograniczają one indukowane impulsy zakłócające.

B - DEHNguard M YPV C - DEHNshield C - DEHNshield C - DEHNshield D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU E - DEHNpatch CLE IP 66 F - UNI earthing clamps/saddle clamps G - Angled air-termination rod

Kompleksowa ochrona elementów elektronicznych

Ograniczniki przepięć typu 2 są instalowane na wejściu DC do falowników. Ograniczniki te chronią także moduły w pobliskim sąsiedztwie. Kombinowane ograniczniki przepięć typu 1 są instalowane po stronie AC falownika łańcuchowego i niskonapięciowej stronie transformatora zasilającego. Interfejsy danych są również chronione odpowiednimi ogranicznikami przepięć.

Ochrona przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi

Układy zwodów służą do ochrony paneli PV i budynku operacyjnego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Zwody pionowe często są mechanicznie przymocowane do metalowych ram, na których zamontowane są moduły PV.

Powrót na górę