Your dashboard services.
Register to access all tools.

FAQ Surge protection for PV-systems
FAQ - instalacje fotowoltaiczne

FAQ - instalacje fotowoltaiczne

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

 

Pytanie: Czy istnieje zwiększone ryzyko uderzenia pioruna w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej przy budynku lub na jego dachu?

Odpowiedź: Nie, montaż tradycyjnej instalacji PV przy budynku lub na jego dachu nie zwiększa ryzyka uderzenia pioruna.

 

Pytanie: Jakie normy należy stosować w celu ochrony instalacji fotowoltaicznych w przypadku uderzenia pioruna?

Odpowiedź: Należy przestrzegać wytycznych przedstawiownych w normach z serii IEC 62305 ze szczególnym uwzględnieniem Dodatku 5 do normy DIN EN 62305-3, który dostarcza szczegółowych informacji nt. ochrony odgromowej i przepięciowej instalacji fotowoltaicznych. W Europie dodatkowo dostępna jest specyfikacja techniczna CLC/TS 50539-12:2013.

 

Pytanie: Jakie środki ochrony odgromowej należy zastosować w przypadku instalacji PV?

Odpowiedź: Urządzenie piorunochronne składa się z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia piorunochronego. W skład zewnętrznego urządzenia piorunochronnego wchodzi układ zwodów oraz przewody odprowadzające, które odprowadzają prąd piorunowy do ziemi określonymi ścieżkami.
W celu zapewnienia wewnętrznej ochrony zaleca się stosowanie ograniczników przepięć (SPD) we wszystkich zagrożonych obszarach (patrz druki WP018 i WP019).

 

Pytanie: Jakie są typy ograniczników przepięć?

Odpowiedź: Ograniczniki przepięć dzielą się na ograniczniki przepięć typu 1, typu 2 i typu 3. W zależności od typu ograniczniki posiadają inną zdolność do odprowadzania prądów piorunowych i napięciowy poziom ochrony (maksymalne napięcie w przypadku odprowadzania prądu).

 

Pytanie: Jakiego typu ogracznika powinienem użyć?

Odpowiedź: Jest to zależne od faktu, czy zostało zamontowane zewnętrzne urządzenie piorunochronne. Jeśli tak, należy sprawdzić, czy został zachowany odstęp separujący między urządzeniem piorunochronnym i elementami instalacji PV (patrz druki WP018 i WP019).

 

Pytanie: Jakie rozróżniamy ograniczniki przepięć?

Odpowiedź: Oprócz podziału na różne typy ogranicznikie przepięć firmy DEHN dzielą się na urządzenia z serii Red/Line i Yellow/Line.
Ograniczniki z serii Red/Line stosuje się do części zasilającej instalacji PV. Ograniczniki z serii Yellow/Line stosuje się do linii sygnałowych i komunikacyjnych.

 

Pytanie: Czy należy wymienić ogranicznik przepięć po każdym zadziałaniu?

Odpowiedź: Nie! Ograniczniki przepięć DEHN potrafią wielokrotnie odprowadzać prądy piorunowe. Zostało to udowodnione w toku licznych badań laboratoryjnych i potwierdzone wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

 

Pytanie: Czy moduły instalacji PV muszą być uziemione?

Odpowiedź: Z punktu widzenia ochrony odgromowej podłączanie ramy modułu do instalacji uziemiającej nie jest konieczne. Należy uziemić jedynie system mocowania. Jednakże niektóre rodzaje modułów muszą być uziemione. Przestrzegaj wymagań producenta modułów.

 

Pytanie: Czy wymagana jest dodatkowa instalacja uziemiająca dla wolno stojącej instalacji PV z podkonstrukcją wbijaną lub wkręcaną?Odpowiedź: Tak! Mimo że podkonstrukcje, które mają styczność z gruntem, w pewnym zakresie spełniają funkcję uziomu, zastosowanie uziomu kratowego (siatkowego) jest niezbędne, aby zapewnić ochronę odgromową. Podkonstrukcje, które mają styczność z gruntem, mogą być jednakże używane jako część instalacji uziemiającej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Dodatku 5 do normy DIN EN 62305-3.

Powrót na górę