Normy istotne w przypadku elektromobilności

Obowiązujące obecnie normy mają różne punkty centralne, ale w ich całościowym zastosowaniu umożliwiają trwałe i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony. Normy serii 0100 są standardami instalacyjnymi i dlatego powinny być stosowane do instalacji stałych. Jeżeli stacja ładująca nie jest mobilna i jest podłączona za pomocą stałego okablowania, podlega ona normie 0100.

Kiedy stosować ochronę przed przepięciami:
IEC 60364-4-44, punkt 443

Norma IEC 60364-4-44, punkt 443 określa KIEDY należy zainstalować ochronę przed przepięciami. Na przykład w przypadku oddziaływania na obiekty użyteczności publicznej, działalność handlową i przemysłową oraz gdy zainstalowany jest czuły sprzęt kategorii przepięciowej I + II.

Jak instalować dane elementy zabezpieczające:
IEC 60364-5-54, punkt 534

Norma IEC 60364-5-54, punkt 534 określa zasady dot. wyboru niezbędnych urządzeń ochrony przed przepięciem, tj. KTÓRE zabezpieczenie przeciwprzepięciowe należy wybrać i JAK je następnie zainstalować.

Wymagania dotyczące lokali użytkowych, pomieszczeń i instalacji specjalnego rodzaju – zasilanie pojazdów elektrycznych:
IEC 60364-7-722

Od czerwca 2019 r. norma IEC 60364-7-722
 zobowiązuje do uwzględniania na etapie planowania i budowy ochrony przed przepięciami w kontekście publicznie dostępnych punktów przyłączeniowych. Dobór i instalacja urządzeń ochrony przepięciowej nadal odbywa się zgodnie z IEC 60364-4-44, punkt 443, IEC 60364-5-54, punkt 534

Dalsze normy w kontekście
e-mobilności

Norma dot. ochrony odgromowej:
IEC 62305

Normę dot. ochrony odgromowej IEC 62305 należy również wziąć pod uwagę, jeżeli:

  • infrastruktura ładowania jest skonfigurowana na systemach z istniejącą zewnętrzną ochroną odgromową
  • występuje ogólne ryzyko bezpośredniego uderzenia pioruna
  • infrastruktura lub urządzenia do ładowania zasilane są przez budynki z zewnętrzną instalacją odgromową.

Podstawowe zasady dotyczące podłączania systemów klienta do sieci niskiego napięcia:
VDE-AR-N 4100 (norma niemiecka)

W przypadku stacji ładowania, które są bezpośrednio podłączone do sieci niskiego napięcia należy również wziąć pod uwagę normę VDE-AR-N 4100 (norma niemiecka)
.
Opisuje między innymi dodatkowe wymagania co do ograniczników przepięć typu 1 stosowanych w głównych systemach zasilania.