Bezpieczeństwo elektromobilności

Ochrona infrastruktury ładowania oraz pojazdów elektrycznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięciami

Pojazdy elektryczne - czyste, szybkie i ciche - stają się coraz bardziej popularne. W tym kontekście zaangażowanie się w rozwój elektromobilności od samego początku jest ważne dla wielu branży.

Obecnie należy stawić czoła następującym wyzwaniom technologicznym:

  • zwiększenie wydajności akumulatorów,
  • wdrożenie praktycznej infrastruktury,
  • powszechna dostępność stacji ładowania pojazdów,
  • wprowadzenie jednolitych standardów.

Szybko rozwijający się rynek elektromobilności już wzbudza duże zainteresowanie branży, dostawców energii elektrycznej, organów administracji i obywateli. Aby przedsięwzięcie przynosiło zyski, koniecznie należy zapobiegać przestojom. Dlatego kompleksowa koncepcja ochrony odgromowej i przepięciowej musi zostać wdrożona już na etapie projektowania.

DEHN chroni elektromobilność

Bezpieczeństwo - przewaga konkurencyjna

Uderzenia piorunów i przepięcia stanowią ryzyko dla wrażliwych obwodów elektronicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdu klienta. Ich awaria lub uszkodzenie może być dość kosztowne. Oprócz kosztów naprawy istnieje ryzyko utraty zaufania klientów. Dlatego niezawodność ma zasadnicze znaczenie, szczególnie na wschodzącym rynku.

Zapobiegaj przestojom

Chroń swoje inwestycje za pomocą urządzeń ochronnych DEHN do stacji ładowania pojazdów elektrycznych i zapobiegaj kosztownym uszkodzeniom

  • kontrolera ładowania i akumulatora,
  • układów elektronicznych sterownika, licznika i systemu łączności stacji ładującej.

 

Centrum badawcze DEHN

Przetestuj wytrzymałość swoich instalacji, systemów lub pojedynczych komponentów w naszym centrum badawczym. Stworzymy dla Ciebie kompleksowy raport z badań.

Przy okazji: Urządzenia badawcze w laboratorium DEHN - jako jedne z nielicznych na świecie - mają bardzo wysokie parametry prądowe, dzięki którym możemy symulować wpływ wyładowań atmosferycznych na nasze produkty.

Centrum badawcze DEHN