Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt Funktürme von Mobilfunkanlagen
DEHN chroni stacje bazowe

Ochrona nadajników dachowych i wież telekomunikacyjnych

Infrastruktura istniejących budynków jest często wykorzystywana podczas montażu nadajników dachowych. Jeśli na dachu jest już zamontowane urządzenie piorunochronne, stacja bazowa jest z nim integrowana.

Jeśli wymagany jest montaż nowego urządzenia piorunochronnego, zaleca się montaż odseparowanego urządzenia piorunochronnego. Gwarantuje to zachowanie odstępu separującego i zapobiega uszkodzeniom wrażliwych elementów systemu radiokomunikacji ruchomej przez prądy piorunowe.

Koncepcja ochrony nadajników dachowych

Überspannungsschutz Mobilfunk Aufdach-Sendeanlage A - HVI Blitzschutzsystem B - Antennenbandrohrschelle C - DEHNvap D - DEHNgate

A - Ochrona odgromowa z użyciem przewodów HVI

Odseparowana ochrona odgromowa

Przewody odprowadzające o izolacji wysokonapięciowej pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących.

B - Obejma taśmowa na rurę do anten

Piorunowe wyrównanie potencjałów

Obejmy na rurę z regulowaną długością taśmy do piorunowego wyrównania potencjałów.

C - DEHNvap

Ochrona zasilania

Kombinowany ogranicznik przepięć do sieci TT i TNS do ochrony instalacji zasilającej stacji bazowej.

D - DEHNgate

Ochrona połączeń koncentrycznych

Bezobsługowy kombinowany ogranicznik przepięć do zastosowań wieloczęstotliwościowych.

Koncepcja ochrony wieży telekomunikacyjnej

Überspannungsschutz Mobilfunkturm A - HVI Blitzschutzsystem B - OVP - Overvoltage Protection Box C - DEHNsecure D - DEHNvap A - HVI Blitzschutzsystem

A - Ochrona odgromowa z użyciem przewodów HVI

Przewody HVI

Przewody odprowadzające o izolacji wysokonapięciowej pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących.

B - Skrzynka ochrony przepięciowej (OVP)

Niezawodna ochrona zewnętrzna

Odporny na warunki atmosferyczne montaż ograniczników przepięć do ochrony komponentów aktywnych (np. wyniesionych głowic radiowych, zestawów anten aktywnych lub systemów przekaźników radiowych).

C - DEHNsecure modular

Ochrona instalacji stałoprądowych

Jednobiegunowy, modułowy, skoordynowany ogranicznik przepięć typu 1 do instalacji stałoprądowych do ochrony zasilania wyniesionych głowic radiowych.

D - DEHNvap

Ochrona zasilania

Kombinowany ogranicznik przepięć do sieci TT i TNS do ochrony instalacji zasilającej stacji bazowej.

Poradnik ochrony odgromowej

Przydatny podręcznik dla specjalistów zajmujących się zagadnieniami ochrony odgromowej i przepięciowej

Od ponad trzech dekad "Poradnik ochrony odgromowej" jest znakiem rozpoznawczym praktycznej literatury technicznej w dziedzinie ochrony odgromowej i przepięciowej budynków, instalacji i systemów. Publikacja omawia zagadnienia teoretyczne, wskazuje zalecenia normatywne, a także przedstawia praktyczne rozwiązania ochrony w różnych zastosowaniach.

Powrót na górę