Magazyny i zbiorniki

Produkty chemiczne lub farmaceutyczne mogą być niebezpieczne - niektóre z nich zawierają substancje wybuchowe, są łatwopalne, toksyczne, korodują, stwarzają zagrożenie dla środowiska...

DEHN chroni magazyny i zbiorniki

Zatem przechowywanie produktów o takich lub podobnych cechach wiąże się z dużym ryzykiem. Z tego powodu należy podjąć specjalne środki ochrony (np. środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej) w celu zapewnienia ochrony człowiekowi i środowisku. W zależności od wyników analizy ryzyka cel ten może być zrealizowany na różne sposoby.

Przemysł chemiczny może polegać na wieloletnim doświadczeniu i niezawodnych produktach z DEHN. Oferujemy urządzenia ochronne, które pomagają zapobiegać zapłonowi w przypadku uderzenia pioruna oraz ograniczniki przepięć, które zapewniają stałą dostępność systemów przeciwpożarowych i chłodzących.