Your dashboard services.
Register to access all tools.

Obiekty produkcyjne

Maksymalne bezpieczeństwo i ciągła dostępność

Aby sprostać tym wymaganiom, proces produkcji musi być w pełni monitorowany i bezpośrednio kontrolowany, nawet w przypadku występowania wyładowań atmosferycznych i przepięć.

Dotyczy to nie tylko instalacji wymaganych do normalnej pracy, ale w szczególności systemów bezpieczeństwa, takich jak systemy awaryjnego wyłączania, detektory gazu, systemy sygnalizacji pożaru lub oświetlenie drogi ewakuacyjnej. Dlatego należy stosować środki ochrony, aby zapobiec uszkodzeniu stosownych czujników i urządzeń. Dotyczy to wszystkich środków wymaganych do wdrożenia skutecznej koncepcji ochrony odgromowej, począwszy od instalacji uziemiającej i zewnętrznego urządzenia piorunochronnego po odpowiednie ograniczniki przepięć o różnej budowie, w zależności od dziedziny zastosowania i chronionego sprzętu końcowego.

Nie tylko instalacje i urządzenia wymagają maksymalnego zabezpieczenia - przede wszystkim należy zadbać o  bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Niezbędne jest stosowanie osobistego sprzętu ochronnego i urządzeń zabezpieczających do pracy przy instalacjach elektrycznych zgodnie z 5 zasadami bezpieczeństwa.

DEHN oferuje innowacyjne rozwiązania spełniające wszystkie wymagania - od instalacji uziemiających do sprzętu chroniącego przed łukiem elektrycznym.

Powrót na górę