Your dashboard services.
Register to access all tools.

E-Mobility
DEHN chroni infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych

Zapewnienie mobilności

Chroń infrastrukturę ładowania i pojazdy elektryczne przed uszkodzeniami od wyładowań atmosferycznych i przepięć zgodnie z wymaganiami norm IEC 60364-4-44, punkt 443, IEC 60364-7-722 i VDE AR-N-4100.
 

Pojazdy elektryczne – czyste, szybkie i ciche – cieszą się coraz większą popularnością

Szybko rozwijający się rynek elektromobilności wzbudza duże zainteresowanie wśród przedstawicieli przemysłu, dostawców energii elektrycznej, organów administracji i zwykłych obywateli. Operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dążą do maksymalizacji zysku, dlatego zainteresowani są tym, aby zapobiegać awariom stacji ładowania. Jest to możliwe poprzez wdrożenie kompleksowej koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej już na etapie projektowania.
 
Bezpieczeństwo – przewaga konkurencyjna

Wyładowania atmosferyczne i przepięcia zagrażają bezpieczeństwu wrażliwych obwodów elektronicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdu klienta. Awaria lub uszkodzenia mogą okazać się kosztowne. Oprócz kosztów naprawy istnieje ryzyko utraty zaufania klientów. Dlatego niezawodność ma zasadnicze znaczenie, szczególnie w tej relatywnie nowej dziedzinie transportu.

Przestój – nie pozwól, by do niego doszło

Chroń swoje inwestycje

Chroń systemy ładowania oraz pojazdy elektryczne przed kosztownymi uszkodzeniami:

  • sterownika ładowania i akumulatora,
  • układów elektronicznych sterownika, licznika i systemu łączności stacji ładującej.

Protecting the charging infrastructure

Ochrona infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Ochrona odgromowa i przepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Obecność stacji ładowania jest wymagana tam, gdzie pojazdy elektryczne są zaparkowane przez dłuższy czas: w pracy, w domu, na parkingach typu "park & ride", na parkingach wielopoziomowych, w parkingach podziemnych, na pętlach autobusowych (autobusy elektryczne), itp.

Dlatego współcześnie coraz więcej stacji ładowania (zarówno na prąd przemienny, jak i stałoprądowe) jest montowanych na nieruchomościach prywatnych, półprywatnych i publicznych, a w związku z tym rośnie zainteresowanie kompleksowymi koncepcjami ochrony. Pojazdy elektryczne są zbyt drogie, a nakłady inwestycyjne zbyt wysokie, aby można było je narażać na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Uderzenia pioruna – zagrożenie obwodów elektronicznych

W przypadku burzy szczególnie zagrożone są wrażliwe obwody elektroniczne kontrolera, licznika i systemu telekomunikacyjnego.
Systemy satelitarne, których punkty ładowania są ze sobą połączone, mogą zostać natychmiast zniszczone przez pojedyncze uderzenie pioruna.

Przepięcia również powodują uszkodzenia

Pobliskie wyładowanie atmosferyczne często powoduje przepięcia, które niszczą infrastrukturę. Jeśli takie przepięcia wystąpią podczas procesu ładowania, jest wielce prawdopodobne, że pojazd również zostanie uszkodzony. Pojazdy elektryczne zazwyczaj mają wytrzymałość elektryczną do 2500 V, ale wartość napięcia wytworzonego przez uderzenie pioruna może być nawet 20 razy wyższe.

Chroń swoje inwestycje – zapobiegaj uszkodzeniom

Konieczne jest wdrożenie indywidualnie dopasowanej koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej w zależności od lokalizacji i rodzaju zagrożenia.

Więcej informacji

Polecane produkty - nowe normy

Powrót na górę