Budynki administracyjne i biurowe

Zapewnij niezakłóconą pracę w budynkach administracyjnych i biurowych

DEHN chroni budynki administracyjne i biurowe

We współczesnych budynkach administracyjnych i biurowych znajdują się komputery osobiste, serwery, systemy informatyczne i instalacje telekomunikacyjne. Awaria tych urządzeń i instalacji spowodowałaby przestój, ponieważ na nich opierają się wszystkie procesy robocze. Ponadto w tych budynkach stosowane są systemy automatyki budynkowej połączone za pomocą systemów magistralnych takich jak KNX i LON.

Ochrona instalacji zasilających

Do ochrony instalacji zasilających można stosować ograniczniki kombinowane, jak np. DEHNvenCI i DEHNguard. Ograniczniki DEHNrail, SFL Protector czy DEHNsafe chronią urządzenia końcowe przed przepięciami i ograniczają napięcia indukowane i przepięcia łączeniowe do bezpiecznych wartości.

Ochrona systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

Aby transmisja danych i głosu odbywała się w sposób niezakłócony, należy stosować odpowiednie środki zabezpieczających. Sieci są zwykle projektowane w postaci uniwersalnych systemów okablowania. Nawet jeśli standardem są dziś światłowody zainstalowane pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnicami piętrowymi, to do urządzeń końcowych przyłączone są najczęściej kable miedziane. Dlatego też koncentratory, mostki i przełączniki muszą być chronione za pomocą ogranicznika przepięć NET Protector LSA 4TP.

Do ochrony urządzeń końcowych stosuje się kable DEHNpatch. Linie transmisji danych wychodzące poza budynek mogą być chronione za pomocą obudowy DEHN z wyrównaniem potencjałów, w której można umieścić listwy rozłączne LSA oraz ogranicznik przepięć DEHNrapid LSA.

Aby chronić system telekomunikacyjny, w rozdzielnicy piętrowej można zainstalować ogranicznik NET Protector (ochrona linii wychodzących do telefonów systemowych). Do ochrony telefonów systemowych można użyć np. modułu ochrony danych.

Ochrona systemów automatyki budynkowej

Awaria systemów automatyki budynkowej może mieć groźne konsekwencje. Jeśli system klimatyzacji w wyniku przepięć ulegnie awarii, może zaistnieć konieczność odłączenia centrum przetwarzania danych lub wyłączenia serwera.

Systemy magistralne, takie jak KNX / EIB lub LON, mogą być chronione za pomocą ograniczników przepięć BUStector, DEHNconnect lub BLITZDUCTOR XT.

DEHN chroni budynki administracyjne i biurowe - przykładowa koncepcja ochrony

DEHN chroni przed przepięciami: dom, biuro, przemysł [1,3 MB] · DS 614