Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uziemienie domów wielorodzinnych wyposażonych w zewnętrzne urządzenie piorunochronne (LPS)

Zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych, działająca instalacja uziemiająca jest warunkiem wstępnym skutecznej ochrony ludzi przed niebezpiecznymi wysokimi napięciami oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach.

Projekt i wykonanie instalacji uziemiającej mają kluczowe znaczenie. Realizując koncepcję uziemienia, np. w postaci uziomu fundamentowego, nie ma możliwości wprowadzenia zmian po związaniu betonu. Błędów i zaniedbań powstałych na etapie budowy nie można skorygować później, a przynajmniej - nie bez dużego wysiłku i kosztów.

Polecane produkty

Erdung für das MFH Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Uziom fundamentowy

Drut okrągły, St/tZn, Ø10 mm

Drut stalowy zgodny z EN 62561-2, z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 50 µm (około 350 g/m2), do urządzeń piorunochronnych i instalacji uziemiających.

Płaskownik, St/tZn

Płaskownik stalowy (St/tZn) zgodny z EN 62561-2, z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 70 µm (około 500 g/m2), do urządzeń piorunochronnych i instalacji uziemiających.

DEHNclip do drutu 8 / 10 mm

Zacisk połączeniowy przebadany zgodnie z EN 62561-1, do łączenia prętów zbrojeniowych w sieć lub przyłączania prętów zbrojeniowych do drutu okrągłego. Zaciski do prętów zbrojeniowych umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie komponentów do uziemiania z elementami zbrojenia bez konieczności użycia narzędzi.

DEHNclip do drutu 8 mm / płaskownika 30 x 3-4 mm

Zacisk łączący przebadany zgodnie z EN 62561-1, do łączenia prętów zbrojeniowych w sieć lub przyłączania prętów zbrojeniowych do płaskowników. Zaciski do prętów zbrojeniowych umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie komponentów do uziemiania z elementami zbrojenia bez konieczności użycia narzędzi.

Zacisk łączący, St/tZn

Zacisk łączący (St/tZn) zgodny z EN 62561-1, do przyłączania prętów zbrojeniowych do płaskowników. Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych.

Zacisk krzyżowy, St/tZn

Zacisk krzyżowy zgodny z EN 62561-1, do połączeń naziemnych i podziemnych drutu okrągłego i płaskowników. Wersja z przekładką i śrubami M8.

Uszczelka wodoodporna

Do przepustów wodoszczelnych płyt / ścian fundamentowych (np. biała wanna). Wersja wodoszczelna może być nakładana na przewody okrągłe za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Próba ciśnienia wody do 1 bara na głębokości instalacji 10 m w stojącej wodzie, dodatkowo testowana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar zgodnie z EN 62561-5.

B - Uziom otokowy

Drut okrągły, stal nierdzewna (V4A), Ø10 mm

Drut ze stali nierdzewnej (V4A), Ø10 mm, zgodny z EN 62561-2, do urządzeń piorunochronnych, instalacji uziemiających oraz połączeń wyrównawczych.

Zacisk krzyżowy ze stali nierdzewnej (V4A)

Zacisk krzyżowy ze stali nierdzewnej (V4A), średnica drutu 8-10 mm / szerokość płaskownika 30 mm, zgodny z EN 62561-1, do połączeń naziemnych i podziemnych drutu okrągłego i płaskowników. Wersja z przekładką i śrubami M8.

Taśma antykorozyjna

Do zabezpieczania połączeń naziemnych i podziemnych, do stosowania w gruncie zgodnie z DIN 30672.

C - Główne wyrównanie potencjałów

Wypust uziemiający ze stali nierdzewnej (V4A)

Wypust uziemiający ze stali nierdzewnej (V4A) zgodny z EN 62561-1, do bezkorozyjnego podłączenia przewodu odprowadzającego np. do zbrojenia budynków lub instalacji uziemiającej, do ochronnego / funkcjonalnego wyrównania potencjałów, montaż w szalunku.

Szyna wyrównawcza K12

Szyna wyrównawcza K12 zgodnie z EN 62561-1, do ochronnego / funkcjonalnego wyrównania potencjałów zgodnie z EN 60364-4-41/EN 60364-5-54 (główna szyna uziemiająca, GSU) oraz piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z EN 62305-3.

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem

Do przyłączania drutu okrągłego i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10/12. Nadaje się także do montażu na tylnej części wypustu (bez osi), np. do przyłączenia płaskownika.

D - Przyłącze uziomu

Końcówka przyłączeniowa, drut 10 mm, stal nierdzewna (V4A)

Drut okrągły o średnicy 10 mm zgodnie z EN 62561-2 (końcówka przyłączeniowa) wykonana ze stali nierdzewnej (V4A), do przyłączania przewodu odprowadzającego do instalacji uziemiającej.

DEHNhold

Wspornik z zaciskiem ze szczelinami, do mocowania drutu okrągłego. Może być stosowany do różnych materiałów, m.in. Al, stal nierdzewna, St/tZn i Cu, sztywne prowadzenie przewodu. Wersja z gwintem wewnętrznym, wstępnie zmontowana za pomocą śruby, plastikowej podstawki i kołka.

Powrót na górę