Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI<sup>®</sup> Lightning Protection System
Ochrona odgromowa z użyciem przewodów HVI

Zachowanie odstępów separujących jest łatwe

Doświadczenie przekonuje - elastyczność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie od 2003 roku

Dzięki zastosowaniu przewodów o izolacji wysokonapięciowej zachowanie odstępów separujących jest łatwe.
Wewnętrzna żyła w przewodach HVI, która przewodzi prąd piorunowy, jest pokryta materiałem izolacyjnym w taki sposób, że nie stanowi problemu zachowanie wymaganego odstępu separującego od innych przewodzących elementów konstrukcyjnych, linii elektrycznych lub rur. Oprócz przewodu nie są wymagane w tym celu żadne dodatkowe rozwiązania.

 

Coraz ważniejsze dla nowoczesnych budynków: wygląd i konstrukcja

 

Przewody HVI można montować za fasadą, przewody HVI z szarą powłoką można nawet pomalować w kolorze budynku.
Właściciel budynku ma możliwość optymalnego dopasowania przewodów do architektury budynku, co stwarza zupełnie nowe możliwości projektowe.

Przy okazji:

Asortyment firmy DEHN zawiera wszystkie niezbędne produkty do tworzenia powierzchni ekwipotencjalnych.

Zalety przewodów HVI

 • Zachowanie odstępów separujących
  Możliwość montażu bezpośrednio obok przewodzących elementów konstrukcyjnych, linii elektrycznych lub rur.
   
 • Łatwość montażu
  Modułowość komponentów oraz specjalne narzędzia (jak np. HVI Strip) sprawiają, że montaż jest bezpieczny, szybki i prosty.
   
 • Integracja z architekturą budynku
  Szary przewód HVI oraz przewód HVI light mogą być malowane dowolnym kolorem.
   
 • Elastyczność podczas doposażania
  Dalsza rozbudowa instalacji na dachu jest możliwa BEZ modyfikowania urządzenia piorunochronnego.
   
 • Możliwość stosowania w obszarach Ex
  W strefach 2 i 22: wszystkie przewody HVI.
  W strefach 1 i 21: przewód HVI oraz HVI power.

Łatwy dobór

Gdzie stosować poszczególne warianty przewodów HVI?

Wybierz właściwy produkt według odstępu separującego.

HIV light S ≤ 45 cm
Zdjęcie: DEHN

Przewód HVI light

S ≤ 45 cm | HVI light

HVI conductor S ≤ 75 cm
Zdjęcie: DEHN

Przewód HVI

S ≤ 75 cm | HVI Conductor

S ≤ 90 cm HVI®power
Zdjęcie: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

Przewód HVI power

S ≤ 90 cm | HVI power

Katalog online

Oprogramowanie ułatwiające obliczenia

Wskazówka: Dzięki oprogramowaniu DEHNsupport Toolbox obliczanie odstępów separujących może być szybkie i łatwe. Umożliwia ono wykonywanie różnych obliczeń niezbędnych do wykonania profesjonalnego urządzenia piorunochronnego. Oprócz obliczania odstępów separujących oprogramowanie umożliwia sporządzanie analizy ryzyka, obliczanie wysokości iglic odgromowych i długości uziomów, a także dobór produktów.

Zmienny obszar przyłączeniowy w przewodach HVI

Sztywne specyfikacje dotyczące odstępów separujących należą już do przeszłości. Teraz masz większą swobodę podczas montażu i oszczędzasz cenną przestrzeń na dachu.

Powrót na górę