Przetwarzanie i dystrybucja (downstream)

W przemyśle naftowym i gazowniczym pojęcie "downstream" odnosi się do procesów produkcyjnych, którym poddawana jest ropa naftowa lub gaz ziemny po wytworzeniu i dzięki którym produkty te trafiają do konsumentów (np. przetworzenie ropy naftowej w produkty petrochemiczne i dystrybucja tych produktów).

DEHN chroni procesy przetwarzania i dystrybucji paliw węglowodorowych (downstream)

Aby procesy rafinacji i magazynowania spełniały najsurowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, DEHN oferuje profesjonalne koncepcje i rozwiązania w zakresie ochrony, produkty wysokiej jakości oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony odgromowej, przepięciowej i sprzętu bezpieczeństwa.

Nasi doradcy techniczni chętnie podpowiedzą, jak ochronić:

  • stacje benzynowe,
  • rafinerie.