Ochrona odnawialnych źródeł energii (OZE)

DEHN oferuje rozwiązania do ochrony odnawialnych źródeł energii (OZE) przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć.

Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy też biogazownie możesz skutecznie chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem będącym skutkiem uderzenia pioruna lub pojawienia się niebezpiecznych przepięć w instalacji elektrycznej.