Ochrona wolno stojących instalacji fotowoltaicznych i parków solarnych

Ochrona przed wyładowaniami bezpośrednimi i przepięciami

Urządzenie piorunochronne dla instalacji wolno stojących i parków solarnych ma dwa główne cele:

  • ochrona obszaru elektrowni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne,
  • ochrona modułów, falowników i systemów monitorowania przed skutkami impulsów elektromagnetycznych.

Wielkość inwestycji jest wysoka, dlatego operatorzy wymagają stałej dostępności instalacji. Stąd też ryzyko związane z wyładowaniami atmosferycznymi należy obliczyć zgodnie z normą IEC 62305-2. Wyniki takiej analizy ryzyka stanowią podstawę do zaprojektowania urządzenia piorunochronnego.

Ryzyko dla istniejących instalacji

Istniejące instalacji często są niedostatecznie chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna i przepięciami. Oferujemy odpowiednie produkty do modernizacji instalacji i chętnie pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie - skontaktuj się z nami.

 

Parki solarne - możliwe konfiguracje

Zasadniczo występują dwie możliwe konfiguracje parku solarnego: